Hvordan små ændringer i et laboratorieforløb kan øge både de studerendes og underviserens motivation

Forfattere

  • Jane Kongstad Nielsen IGN, Skovskolen, Københavnsuniversitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23218

Nøgleord:

laboratorieundervisning, motivation

Resumé

Tamir (1989) beskriver, hvordan mere åbenhed i laboratorieundervisningen vil gøre undervisningen mere procesorienteret og mindre demonstrativ. På baggrund af denne teori blev der i dette projekt udarbejdet et laboratorieforløb, som skulle fremme læring styret af de studerende og dermed øge de studerendes motivation. Flere faktorer blev ændret. Frem for at alle grupper fik samme projektområde, skulle de selv i grupperne finde på et projekt, og de skulle selv udarbejde hypoteser samt skitsere en arbejdsplan for laboratorieforløbet. Alle grupper skulle afslutningsvis aflevere en rapport – men rapporterne ville således blive forskellige. Med disse ændringer lykkedes det i høj grad at øge de studerendes motivation. De tog mere ansvar under forløbet, og de opsøgte selv litteratur for at finde forklaringer på de resultater, de fandt i laboratoriet. Selvom hele forløbet ikke kunne gøres ”åbent” (iflg. Tamirs teori), vurderer jeg, at de små ændringer havde den ønskede effekt: Forløbet blev mere procesorienteret og mindre en lærerstyret demonstration af laboratorieanalyser. Tamir (1989) describes how more openness during laboratory exercises can help make the teaching more process oriented and less demonstrative. Based on this theory, a laboratory segment was designed to enhance student control and participation in order to increase their motivation. Several aspects of the teaching were changed. Instead of having one predetermined project, each student group had to come up with its own project, design hypotheses and schedule for laboratory work. All groups also had to write a report. These limited changes increased the students’ motivation significantly. They took more responsibility and independently decided to search for literature to explain the results obtained in the laboratory. Although it was not possible to change the entire course to fully open (according to the definition by Tamir), the relatively limited changes made in this project demonstrated the potential of Tamir’s approach. The laboratory segment became more process oriented and much less of a teacher-controlled demonstration of laboratory exercises.

Forfatterbiografi

Jane Kongstad Nielsen, IGN, Skovskolen, Københavnsuniversitet

Studielektor

Downloads

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Nielsen, J. K. (2016). Hvordan små ændringer i et laboratorieforløb kan øge både de studerendes og underviserens motivation. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 187–197. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23218