Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed

Forfattere

  • Katja Årosin Laursen Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet
  • Lars Kayser Institut for Folkesunhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Mads Kamper-Jørgensen Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23208

Nøgleord:

skriftlighed, formativ feedback, tværfaglighed, formidling, sprog, universitetsopgaver

Resumé

I denne artikel præsenterer vi erfaringerne fra et projekt, der har til formål at styrke de studerendes danske, akademiske skrivefærdigheder på uddannelsen It og Sundhed på Københavns Universitet. Projektet bygger på antagelserne, at faglighed og formidlingskompetencer er tæt forbundet, og at sproglig bevidsthed inden for fagets kontekst er et fælles ansvar mellem underviser og studerende. Projektet er knyttet til bachelorkurset i Epidemiologiske metoder, og det er udviklet i samarbejde mellem kursuslederen og en sprogkonsulent i løbet af forårssemestrene 2014 og 2015. Gennem skriftlige afleveringer og formativ feedback på disse har de studerende haft mulighed for at arbejde med deres skriftlige formidling som forberedelse til den skriftlige eksamen i kurset og som styrkelse af deres akademiske skrivefærdigheder generelt. I artiklen beskriver vi baggrunden for projektet og erfaringerne med at udvikle og gennemføre det. Derudover diskuterer vi projektets udbytte samt udfordringerne med at sætte eksplicit fokus på fagets sproglige aspekt. På baggrund af de studerendes eva-luering og eksamensresultater konkluderer vi, at projektet har medvirket til at styrke deres akademiske skriftlighed. In this article, we report on experiences gained from a project designed to improve the Danish academic writing skills of students enrolled on the programme It & Health at the University of Copenhagen. Based on the assumptions that university disciplines and communicative competence are inextricably linked and that language awareness is a joint responsibility between teacher and students, the project focused explicitly on language use on the BSc course Introduction to Epidemiology. Through receiving formative feedback on written assignments, the students got the chance to reflect and work on their writing. This process acted both as preparation for their written exam and a way to improve their academic writing skills in general. The course coordinator worked with a language consultant to develop and refine the project during the spring semesters of 2014 and 2015. In this article, we describe the background to the initiative as well as the experiences of those involved. The learning outcomes are discussed, along with the challenges involved in integrating an explicit focus on language and feedback into students’ disciplinary writing. From the students’ evaluations and their exam results, we conclude that the project had a positive impact on improving the students’ academic writing skills.

Forfatterbiografier

Katja Årosin Laursen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Akademisk sprogkonsulent

Lars Kayser, Institut for Folkesunhedsvidenskab, Københavns Universitet

Lektor

Mads Kamper-Jørgensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Lektor

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Laursen, K. Årosin, Kayser, L., & Kamper-Jørgensen, M. (2016). Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 147–157. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23208