Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

Forfattere

  • Henriette Roued-Cunliffe Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA Københavns Universitet
  • Volkmar Engerer Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23206

Nøgleord:

digital skriftlighed, højere uddannelser, kollaborativ skrivning

Resumé

Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse) med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platforme. Dybde i læring og reflekteret/reflekterende feedback er aspekter, som bliver centrale, når fagligt indhold på skrift indlejres i en digital læringskontekst. I artiklen tages udgangspunkt i TEACHs universitetspædagogiske initiativer inden for skriftlig læring og erfaringerne fra universitetspædagogikum. Forfatterne afprøvede nogle af disse idéer i form af kollaborative skriveøvelser på et bachelorkursus på Det Informationsvidenskabelige Akademi (Københavns Universitet). Forfatternes praktiske fremgangsmåde dokumenteres, og der gøres rede for de erfaringer, de har gjort sig. I den forbindelse diskuteres aspekter som tekstnære vs. åbne spørgsmål, de studerendes motivation for skrivning, deres vurdering af egen arbejdsindsats, en vurdering af de studerendes tidsforbrug og de studerendes holdning over for den foretrukne feedback - underviserens eller peer-to-peer. Der afsluttes med anbefalinger, som baserer sig på dette forsøg. This article reports on our attempts to promote accountability and commitment among our students through digital writing exercises. These combine writing as a reflective and required learning process with the collaborative possibilities that exist in using a digital platform. When using this kind of platform the depth of understanding and the quality of the feedback are important aspects of the learning experience. The study is based on the university’s TEACH programme, which focuses on writing in higher education, and it also draws on our experience from the university’s pedagogy course. Some of the ideas were tested on students from the Bachelor programme at the Royal School of Library and Information Science (University of Copenhagen) who took part in a series of collaborative writing exercises. This article documents the practical set-up of the exercises and discusses some of the outcomes, such as the benefits of text related vs. open questions, the students’ motivation for writing, their assessment of their own work, assessment of the how the students spent their time and whether the students preferred peer or instructor feedback. It concludes with recommendations based on the study.

Forfatterbiografier

Henriette Roued-Cunliffe, Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA Københavns Universitet

Adjunkt

Volkmar Engerer, Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA Københavns Universitet

Lektor

Downloads

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Roued-Cunliffe, H., & Engerer, V. (2016). Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 206–218. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23206