Sker der noget med læringdudbyttet, når undervisningssproget skiftes?

  • Camilla Falk Rønne Nissen University of Copenhagen
  • Lars Ulriksen Københavns Universitet

Resumé

I takt med en øget internationalisering af de videregående uddannelser øges mængden af undervisning på engelsk på de danske universiteter. Men hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af undervisningen? Falder læringsudbyttet, når der undervises på et sprog, der for de fleste universitetsstuderende og undervisere ikke er deres førstesprog? Denne artikel prøver gennem et litteraturreview at finde svar i den eksisterende, forskningsbaserede litteratur. Første del af reviewet identificerer interesseområder i forskningen, mens anden del gennemgår resultater fra enkelte studier med fokus på læring og deltagelse, særligt i en nordisk kontekst. The internationalization of higher education has driven Danish universities to increase the amount of teaching in English. But what are the consequences for the quality of the education? Is the quality of the learning outcome compromised when teaching and learning activities take place in a second language? Based on a literature review of existing, research-based literature, this article tries to offer some answers to that question. The first part of the review identifies different research interests, while the second part of the review discusses results from selected studies that have focused on student learning and activity, especially within a Nordic setting.

Forfatterbiografier

Camilla Falk Rønne Nissen, University of Copenhagen
Ph.d.-stipendiat, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Lars Ulriksen, Københavns Universitet
Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Publiceret
2016-04-19
Citation/Eksport
Nissen, C., & Ulriksen, L. (2016). Sker der noget med læringdudbyttet, når undervisningssproget skiftes?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(20), 14-103. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/22067