Studieopbygning, fastholdelse og frafald - et strukturelt blik på første år af to STEM-uddannelser

Forfattere

  • Laura Cordes Felby Aarhus Universitet
  • Kirstine Terese Stoksted Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.145428

Resumé

Abstract

Et fokus på overgangen til universitetet er essentiel, når nye studerendes integration skal understøttes og risikoen for frafald skal reduceres. Gennem en kvalitativ caseundersøgelse af uddannelsesopbygning og støtteordninger undersøger nærværende studie, hvordan første år opbygges, således at nye studerende støttes fagligt og socialt på første studieår på Matematik og Fysik på Aarhus Universitet, som er særligt ramt af højt frafald på første studieår. Med henblik på at belyse de strukturelle forhold vedrørende de studerendes overgang bygger studiet på data fra studieordninger og kursusbeskrivelser samt interviews med uddannelsesansvarlige. Analysen viser, at uddannelsernes faglige opbygning er struktureret gennem en klar taksonomisk progression under hensyn til de studerende. Derudover understøtter de to uddannelser de studerendes integration gennem en bred vifte af faglige og sociale støtteordninger. Der peges på, at der på Matematik opleves en kløft mellem gymnasiet og universitetet, mens der på Fysik opleves en manglende kommunikation om fagets kerne.

Referencer

Berka, P., & Marek, L. (2021). Bachelor's degree student dropouts: Who tend to stay and who tend to leave? Studies in Educational Evaluation, 70, https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.100999

Biggs, J. B., & Tang, C. S. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does (4th edi-tion). McGraw-Hill, Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Boffo, V. (2019). Employability and Higher Education: A Category for the Future. New Directions for Adult and Continuing Education, 2019(163), 11-23. https://doi.org/10.1002/ace.20338

Brabrand, C., & Dahl, B. (2009). Using the SOLO taxonomy to analyze competence progression of university science curricula. Higher Education, 58(4), 531-549. https://doi.org/10.1007/s10734-009-9210-4

Braxton, J., Bray, N., & Berger, J. (2000). Faculty Teaching Skills and Their Influence on the College Student De-parture Process. Journal of College Student Development, 41(2), 215-227.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed). SAGE Publications.

Dam, L., Bundgaard, K., & Haugaard, R. (2022). Stopklods eller trappe? En undersøgelse af overgangen fra ungdomsuddannelse til et sprogstudium. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 17(32), 90-106. https://doi.org/10.7146/dut.v17i32.129433

Deeken, C., Neumann, I., & Heinze, A. (2020). Mathematical Prerequisites for STEM Programs: What do Univer-sity Instructors Expect from New STEM Undergraduates? International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 6(1), 23-41. https://doi.org/10.1007/s40753-019-00098-1

EVA. (2021). Fravalg og studieskift på de videregående uddannelser: Kortlægning af frafald, studieskift og mønstre i studieskift. Danmarks Evalueringsinstitut.

Felby, L. C., & Kristiansen, B. (2020). Førsteårsdidaktik-Hvad og hvordan? (p. 32) [Faglig rapport]. Aarhus Uni-versitet. https://tdm.au.dk/fileadmin/tdm/Arrangementer/Felby_og_Kristiansen_-_Foersteaarsdidaktik. _Hvad_og_hvordan.pdf

Hansen, R., & Elving, P. R. (2020). 3 opmærksomhedspunkter i overgangen til universitetet: Hvad kan vi lære af Arts-studerendes oplevelse af at starte på universitetet? Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(29), 70-86. https://doi.org/10.7146/dut.v15i29.120632

Hartkopf, B. T., Kjærsgård, A. P., & Thorgaard, C. (2022). Hvorfor falder studerende fra? En opsummering af EVA's analyser af frafald på de videregående uddannelser. Samfundsøkonomen, 2022(3), 61-73. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2022i3.133982

Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2014). Når forventningerne ikke stemmer overens med virke-ligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående tek-nat-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 44-57. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8832

Hopmann, S., Künzli, R., & Jacobsen, B. W. (1995). Læseplansarbejdets muligheder og begrænsninger-Et grundrids af en læseplansteori. In K. Schnack (Ed.), Didaktiske studier (Vol. 20, pp. 311-470).

Ingemann, J. H. (2022). Kvalitative undersøgelser i praksis: Viden om mennesker og samfund (2. udgave). Sam-fundslitteratur.

Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (2021). Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: Interview, observati-oner og dokumenter (1. udgave). Hans Reitzel.

Knight, P., & Yorke, M. (2004). Learning, curriculum and employability in higher education. Routledge Falmer. https://doi.org/10.4324/9780203465271

la Cour, A., Knudsen, M., & Thygesen, N. T. (2005). Det systemteoretiske interview: Interviewet som menings-dannelse. https://research.cbs.dk/da/publications/det-systemteoretiske-interview-interviewet-som-menings-dannelse

Lind, B., & Tiedemann, A. (2021). Frafald på universitetsbacheloruddannelserne-DI. https://www.danskindu-stri.dk/arkiv/analyser/2021/8/frafald-pa-universitetsbacheloruddannelserne/

Lizzio, A. (2006). Designing an Orientation and Transition Strategy for Commencing Students: Applying the Five Senses Model. (First Year Experience Project, pp. 1-11). Griffith University.

Mello, L. V., & Wattret, G. (2021). Developing transferable skills through embedding reflection in the science curriculum. Biophysical Reviews, 13(6), 897-903. https://doi.org/10.1007/s12551-021-00852-3

Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employabil-ity. Education + Training, 49(4), 277-289. https://doi.org/10.1108/00400910710754435

Qvortrup, A., & Lykkegaard, E. (2022). Frafaldsvalgets loci og tidslighed-Belyst gennem nyere frafaldslittera-tur. In Frafald fra de videregående uddannelser-Forklaringer, mekanismer og løsninger (pp. 23-52). Aalborg Universitetsforlag. 46

Qvortrup, A., Smith, E., Rasmussen, F., & Lykkegaard, E. (2018). Studiemiljø og frafald i videregående uddannel-ser: Betydningen af undervisning, faglig identifikation og social integration. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), Article 25. https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.97282

Rasmussen, J. (2005). Undervisning i det refleksivt moderne: Politik, profession, pædagogik. Hans Reitzel.

Reimer, D., & Andersen, I. G. (Eds.). (2022). Frafald på de videregående uddannelser - Aktuel forskning og nye perspektiver. In Frafald fra de videregående uddannelser - Forklaringer, mekanismer og løsninger (pp. 7-21). Aalborg Universitetsforlag.

Schaeper, H. (2020). The first year in higher education: The role of individual factors and the learning environ-ment for academic integration. Higher Education, 79(1), 95-110. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00398-0

Seymour, E., & Hewitt, N. M. (1997). Talking about leaving: Why undergraduates leave the sciences. Westview Press.

Spittle, B. (2013). Reframing Retention Strategy: A Focus on Progress. New Directions for Higher Education, 2013(161), 27-37. https://doi.org/10.1002/he.20043

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educa-tional Research, 45(1), 89-125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226922461.001.0001

Tinto, V. (2006). Research and Practice of Student Retention: What Next? Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 8(1), 1-19. https://doi.org/10.2190/4YNU-4TMB-22DJ-AN4W

Tinto, V. (2012). Enhancing student success: Taking the classroom success seriously. The International Journal of the First Year in Higher Education, 3(1), 1-8. https://doi.org/10.5204/intjfyhe.v3i1.119

Ulriksen, L., & Gregersen, A. (2022). Expectations and Challenges of First-Year Biotechnology Students: The Im-portance of Social Relations. Nordic Studies in Science Education, 18(2), 199-213. https://doi.org/10.5617/nordina.8679

Ulriksen, L., Madsen, L. M., & Holmegaard, H. T. (2010). What do we know about explanations for drop out/opt out among young people from STM higher education programmes? Studies in Science Education, 46(2), 209-244. https://doi.org/10.1080/03057267.2010.504549

Valero, M. D. R., Reid, T., Dell, G., Stacey, D., Hatt, J., Moore, Y., & Clift, S. (2020). Embedding Employability and Transferable Skills in the Curriculum: A Practical, Multidisciplinary Approach. Higher Education Pedagogies, 5(1), 247-266. https://doi.org/10.1080/23752696.2020.1816846

Wilson, K. (2010). SUCCESS IN FIRST YEAR. https://www.researchgate.net/publication/253032306_SUC-CESS_IN_FIRST_YEAR

Wilson, K. L., Murphy, K. A., Pearson, A. G., Wallace, B. M., Reher, V. G. S., & Buys, N. (2016). Understanding the early transition needs of diverse commencing university students in a health faculty: Informing effective inter-vention practices. Studies in Higher Education, 41(6), 1023-1040. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.966070

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Felby, L. C., & Stoksted, K. T. (2024). Studieopbygning, fastholdelse og frafald - et strukturelt blik på første år af to STEM-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.145428