Dansk universitetspædagogisk forskning - i videnskabelige artikler i DUT

Forfattere

  • Lotte Rienecker Free lance

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.141447

Resumé

Abstract

Hvad skal Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrifts artikler indeholde? I en artikel i Dansk Pædagogisk Tidsskrift retter to universitetspædagogiske forskere, Laura Louise Sarauw og Eva Bendix Petersen, en kritik mod DUTs videnskabelige artikler for at savne videnskabsteoretiske overvejelser, diskussion med universitetspædagogiske begreber, teorier og metoder, og feltopbygning gennem mere dialog med tekster i feltet.

Men er det så oplagt, at Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift har til opgave at bringe mere videnskabsteoretisk stof, teoridiskussion og teoriopbygning?

For det første er universitetspædagogiske forskere et mindretal blandt DUT’s artikelforfattere, ifølge en forfatteroptælling jeg har foretaget. En stor forfattergruppe er forskere på tværs af fag og fakulteter. For det andet er (videnskabs)teoretisk fokus ikke blandt tidsskriftets formulerede formål. For det tredje er DUT ikke et udtryk for al dansk universitetspædagogisk forskning, men kun en delmængde af den. Og endelig er det de mere anvendelsesorienterede  videnskabelige, og især faglige artikler som skaber mest trafik på tidsskriftets sider.

 

Referencer

Jensen, T. K., Rienecker, L., Hermansen, M., Troelsen, R., & Wallstedt, B. (2006). Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift - derfor!. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 1-3. https://doi.org/10.7146/dut.v1i1.5665

Sarauw, L. L., & Petersen, E. B.(2023) Hvad kendetegner dansk universitetspædagogisk forskning? Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 23(3), 1-15. https://tidsskrift.dk/dut/stats/publications/publications. https://doi.org/10.7146/dut.v15i29.122572

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Rienecker, L. (2024). Dansk universitetspædagogisk forskning - i videnskabelige artikler i DUT. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.141447