Se forståelser og misforståelser hos studerende undervejs i undervisningen med Classroom Shared Drawing

Forfattere

  • Henrik Skov Midtiby Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet https://orcid.org/0000-0002-3310-5680
  • Nicolas Marinos SDU Universitetspædagogik, Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v18i35.132918

Resumé

Classroom Shared Drawing (CSD) er et program, hvor undervisere kan lade studerende svare ved at tegne individuelt eller gruppevis. De studerendes svar samles i lag, så man hurtigt kan se de studerendes forståelser og misforståelser af et givent fagligt område eller spørgsmål og hvor mange svar der afviger fra det korrekte. De studerendes svar er anonyme, men kan også gøres ikke-anonyme og dermed tjene som en form for summativ evaluering eller screening. Programmets største styrke er dog som formativt evalueringsredskab, da det kan anvendes løbende i undervisningen til at afdække de studerendes viden og færdigheder. Programmet kan anvendes på flere taksonomiske niveauer og egner sig ikke kun som redskab i fag, hvor det at tegne udgør en del af fagligheden (f.eks. matematik og fysik) ifm. grafer, men kan med fordel anvendes i alle fag, hvis man eksempelvis vil bede studerende om at forbinde det korrekte svar til det stillede spørgsmål med streger. 

Referencer

Aljaloud, A., Gromik, N., Billingsley, W., & Kwan, P. (2015). Research trends in student response systems: a literature review. International Journal of Learning Technology, 10(4), 313. https://doi.org/10.1504/IJLT.2015.074073

Caldwell, J. E. (2007). Clickers in the Large Classroom: Current Research and Best-Practice Tips. CBE-Life Sciences Education, 6(1), 9-20. https://doi.org/10.1187/cbe.06-12-0205

Mazur, E. (1997). Peer Instruction, A User's Manual, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Duncan, D. (2005). Clickers in the classroom: how to enhance science teaching using classroom response systems. Pearson Education.

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen Is Mightier Than the Keyboard. Psychological Science, 25(6), 1159-1168. https://doi.org/10.1177/0956797614524581

Lave, J. (2003). Situeret læring - og andre tekster. Hans Reitzel.

Downloads

Publiceret

2023-11-01

Citation/Eksport

Midtiby, H. S., & Marinos, N. (2023). Se forståelser og misforståelser hos studerende undervejs i undervisningen med Classroom Shared Drawing. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 18(35). https://doi.org/10.7146/dut.v18i35.132918