Effektevaluering af adjunktuddannelse i en programteoretisk ramme – et casestudie

Forfattere

  • Marianne Ellegaard Københavns Professionshøjskole
  • Kristian Kildemoes Foss Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v17i33.131931

Resumé

Vi evaluerede lektorkvalificeringsforløbet på Københavns Professionshøjskole (KP), efter at alle elementer i denne havde været udbudt mindst én gang (ca. 1 år), med henblik på at vurdere hele forløbets sammensætning samt få input til evt. revision. Vi valgte at lave denne evaluering i en programteoretisk ramme, hvor vi så på lektorkvalificeringen som en intervention beregnet på at øge kvaliteten af og samarbejdet om undervisningen på KP. Vi formulerede derfor de ønskede effekter og rettede evalueringsspørgsmålene mod at undersøge 1) om programmet har de ønskede effekter; 2) hvilke justeringer eller andre handlinger der evt. bør foretages.

I denne artikel præsenterer vi som det første resultat programteorien for KP’s lektorkvalificering og diskuterer vores begrundelser for og erfaringer med at bruge programteori som ramme for evaluering af denne type program. Herudover analyserer vi udvalgte resultater, som er centrale for vores programteori, og diskuterer, om disse giver os anledning til at genbesøge programteorien.

Forfatterbiografi

Kristian Kildemoes Foss, Københavns Professionshøjskole

Chefkonsulent, med ansvar for lektorkvalificering

Referencer

BEK nr. 673 af 13/05/2020. Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Chalmers, D. & Gardiner, D. (2015). An evaluation framework for identifying the effectiveness and impact of academic teacher development programmes. Studies in Educational Evaluation 46, 81-91. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2015.02.002

Clausen, T. (2006). Den pædagogiske revolution. Asterisk 27, 18-21

Dahler-Larsen, P. (2003). Den syvende evalueringsanvendelse: skolens virkelighed ændres umærkeligt. In: B. Gaarsmand & B. Jacobsen (eds) Folkeskolen - ekstern tilpasning og intern organisering

Dahler-Larsen, P. (2018). Virkningsevaluering: En procesbaseret tilgang til effektevaluering. I: Evaluering af projekter. Syddansk Universitets forlag.

Handal, G. & Lauvås, P. (2002). Praksisteori. I: På egne vilkår - en strategi for vejledning med lærer; s. 19-46 Forlaget Klim.

Kobayashi, S., Dolin, J., Søborg, A. & Turner, J. (2017). Building academic staff teaching competencies- how pedagogic continuous professional development for academic staff can be organized and developed in research-intensive universities. I: Stensaker, B. (ed.) Improving Teaching and Learning in Research-Intensive Universities. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56499-9_5

Københavns Professionshøjskoles strategi. https://kpdk.sharepoint.com/sites/KPintra-Strategi/Delte%20dokumenter/Faelles-om-fremragende-undervisning-Strategi-2019-2023.pdf?cid=14c62f1e-6f03-4228-b375-652f5b12622a

National Survey of Student Engagement (NSSE): https://nsse.indiana.edu/nsse/about-nsse/conceptual-framework/index.html

NSSE survey: https://nssesurvey.org/test/main/1/edit.cfm?packaged=true&sectionList=main,demo_us,closing,test

Van Waes, S. Van den Bossche, P., Moolenaar, N. M., Stes, A. & Van Petegem, P. (2015). Uncovering changes in university teachers' professional networks during an instructional development program. Studies in Educational Evaluation 46, 11-28. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2015.02.003

Wahlgren, B. & Aarkrog, V. (2012). Transfer - kompetence i en professionel sammenhæng. Århus Universitetsforlag.

Downloads

Publiceret

2022-10-31

Citation/Eksport

Ellegaard, M., & Foss, K. K. (2022). Effektevaluering af adjunktuddannelse i en programteoretisk ramme – et casestudie. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 17(33). https://doi.org/10.7146/dut.v17i33.131931