Oecon-uddannelsen på AAUBS - Pluralisme og Problem-based learning

Forfattere

  • Finn Olesen Aalborg University Business School, Aalborg Universitet
  • Mogens Ove Madsen Aalborg University Business School, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v17i33.129713

Resumé

Med den seneste internationale finanskrise i 2007/8 som baggrund har der fra forskellig side været sat et særligt fokus på, om de studerende nu bliver undervist i økonomi på den mest givende måde. Hvilke fortællinger om økonomi skal de studerende præsenteres for? Og hvilke undervisningsmæssig tilgange er mest hensigtsmæssige i henseende til at få de studerende gjort til selvstændige og kritisk reflekterende kandidater i økonomi? På Aalborg University Business School har vi i mange år forfulgt en pluralistisk tilgang. Vi bestræber os på at give de økonomistuderende en så fyldig værktøjskasse som muligt indeholdende forskellige økonomiske teorirammer og en flerhed af metoder, ligesom de gives flere muligheder for at skrive projekter i løbet af studiet. Problembaseret læring i Aalborg er velafprøvet og har i virkeligheden været på banen mange år før der blev efterlyst nye undervisningsformer inden for økonomi.

Referencer

Adolphsen, Jes (1995). Problemer i videnskab: en erkendelsesteoretisk begrundelse for problemorientering. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg.

Bhaskar, R. (1993). Dialectic: The Pulse of Freedom, Verso, London.

Croushore, D. (2019). What should we teach in intermediate macroeconomics? The Journal of Economic Education, 50(3), 265-68. https://doi.org/10.1080/00220485.2019.1618770

Duch, B.J. et al (2001). The Power of Problem-Based Learning, Stylus Publishing, LLC, 2001.

Evans, B., Grimes, P. & Becker, W. (2012). What Led Eminent Economists to Become Economists? The Journal of Economic Education, 43(1), 83-98. https://doi.org/10.1080/00220485.2012.636713

Friedman, B. (2010). Reconstructing Economics in Light of the 2007-? The Journal of Economic Education, 41(4), 391-97. https://doi.org/10.1080/00220485.2010.510397

Guba, E.G. (1990). The Paradigm Dialog, SAGE Publishing, London 1990.

Krueger, Anne O. (1991). Report of the Commission on Graduate Education in Economics, Journal of Economic Literature, 29(3), 1035-53.

Madsen, Mogens Ove & Finn Olesen, 2019. Teaching macroeconomics: how to benefit from problem-based learning, fra bogen Progressive Post-Keynesian Economics - Dealing with Reality, Jesper Jespersen & Finn Olesen (eds.), 155-66, Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788119887.00019

Mankiw, G. (2019). Six guidelines for teaching intermediate macroeconomics. The Journal of Economic Education, 50(3), 258-60. https://doi.org/10.1080/00220485.2019.1618768

Negru, I. & Negru, A. (2017). Modes of pluralism: critical commentary on roundtable dialogue on pluralism. International Journal of Pluralism and Economics Education, 8(2), 193-209. https://doi.org/10.1504/IJPEE.2017.085590

Olesen, F. & Madsen, M. O. (2017). Problem-based learing: a non-mainstream way to teach economics. International Journal of Pluralism and Economics Education, 8(3), 300-11. https://doi.org/10.1504/IJPEE.2017.088771

Pettinger, Tejvan (2019). Microeconomics Models and Theories, 7 November 2019,https://www.economicshelp.org/blog/499/economics/microeconomics-models-and-theories/

Phelps, E.S. (2003). Seven Schools of Macroeconomic Thought, Oxford University Press, Oxford.

Pors, Justine Grønbæk og Emil Husted (2021). Når problemer kalder på samtænkning - indledende tanker om eklekticisme som samfundsfaglig analysestrategi fra bogen Eklektiske analysestrategier, Justine Grønbæk Pors og Emil Husted (red.), Nyt fra samfundsvidenskaberne, København, 13-38.

Romer, P. (2016). The Trouble With Macroeconomics, 14th September 2016, https://paulromer.net/wp-content/uploads/2016/09/WP-Trouble.pdf.

Solow, R. (2010). Building a science of economics for the real world. Prepared Statement for the House Committee on Science and Technology Subcommittee on Investigations and Oversight.

Shiller, R. (2010). How Should the Financial Crisis Change How We Teach Economics? The Journal of Economic Education, 41(4), 403-09. https://doi.org/10.1080/00220485.2010.510409

Stiglitz, J. (2018). Where modern macroeconomics went wrong. Oxford Review of Economic Policy, 34(1-2), 70-106.

Downloads

Publiceret

2022-10-31

Citation/Eksport

Olesen, F., & Madsen, M. O. (2022). Oecon-uddannelsen på AAUBS - Pluralisme og Problem-based learning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 17(33). https://doi.org/10.7146/dut.v17i33.129713