Erfaringer fra et rollespil

Pædagogiske og teoretiske perspektiver på autenticitet

Forfattere

  • Jens Kjær Riemer CBS
  • Jens Tofteskov CBS
  • Erik Caparros Højbjerg

Resumé

Denne artikel tager udgangspunkt i et rollespil, som bruges i eksamenskurser for adjunkter og eksterne undervisere, hvor spillet er det metodiske centrum. Vi vil præsentere rammerne omkring spillet og fremlægge vores umiddelbare erfaringer med rollespillet som pædagogisk metode. Herefter undersøger vi, hvordan udvalgte forståelser af autenticitetsbegrebet kan bruges til at udpege forskellige elementer i rollespillet som
fremmende for læreprocessen. Artiklens brug af teori har til hensigt at forstå, hvordan og hvorfor rollespillet virker som pædagogisk værktøj. Med udgangspunkt i egen praksis viser vi, hvordan processerne omkring rollespillet virker som et fælles referencepunkt, der fremkalder forskellige refleksioner hos vores deltagere.

Downloads

Publiceret

2020-11-02

Citation/Eksport

Riemer, J. K., Tofteskov, J., & Højbjerg, E. C. (2020). Erfaringer fra et rollespil: Pædagogiske og teoretiske perspektiver på autenticitet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(29), 34–44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/118765

Nummer

Sektion

Faglig artikel