DUT Guide: Peer-Feedback

  • Rikke von Müllen KU

Resumé

Peer-feedback er et populært svar på flere forskellige udfordringer, de videregående uddannelser står overfor. Det er også en meget kompleks pædagogisk praksis med mange led, som på lige så mange måder kan kompromitteres med det resultat, at peer-feedback ikke fører til de læringsmål, der var intenderede. Denne artikel vil derfor give nogle både forskningsbaserede og praktisk afprøvede bud på, hvad de vigtigste principper er for den praktiske gennemførelse af peer-feedback.

Forfatterbiografi

Rikke von Müllen, KU
Pædagogisk konsulent ved Københavns Universitet
Publiceret
2019-10-04
Citation/Eksport
Müllen, R. (2019). DUT Guide: Peer-Feedback. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(27), 188-196. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/114933
Sektion
DUT Guide