Gruppebaserede læringsrum - rummer de læring?

Studerendes oplevelser af tre forskellige læringsrum

  • Isa Neimann Thomasen Professionshøjskolen Metropol
  • Henriette Lorenzen Bioanalytikeruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.
  • Sys Johnsen Bioanalytikeruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Resumé

Gruppebaserede læringsrum er karakteriseret ved stor variation i design og aktiviteter, hvilket kan give anledning til uensartet forståelse af rummene.  Vi undersøger, hvordan studerende oplever tre læringsrum samt deres betydning for læringsudbyttet. Samtidig undersøges en konkret model; Group Learning Activity Instructional Design Model (GLAID-modellen) som analyseredskab ved design og evaluering af gruppebaserede læringsrum.

Studenterevalueringer samt fokusgruppeinterviews, vedrørende læringsrummene Workshop, Digital Arbejdsportfolio og Opsamling, analyseres og diskuteres under inddragelse af teori om gruppebaseret læring og design af gruppebaserede lærings-aktiviteter.

Overordnet set oplever de studerende de gruppebaserede læringsrum som væsentlige for deres læringsudbytte. Samtidigt ses, at ikke alle studerende anvender rummene som intenderet. GLAID-modellen guider til fokus på aktuelle design-komponenter.

De planlagte læringsrum understøtter potentielt forskellige dele af læreprocessen, men vi når ikke altid i mål med vores intentioner. Facilitering samt tydeliggørelse af intentionen med læringsrummene skal styrkes. GLAID-modellen bidrager til skærpet opmærksomhed og struktureret refleksion og vurderes relevant på flere uddannelsesniveauer.

Publiceret
2019-10-04
Citation/Eksport
Thomasen, I., Lorenzen, H., & Johnsen, S. (2019). Gruppebaserede læringsrum - rummer de læring?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(27), 155-176. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/112641
Sektion
Videnskabelig artikel