Fremmedsprogsstuderendes overbevisninger om sproglæring: Før og efter profilsemestret på kandidatstudiet

  • Susana Silvia Fernández Aarhus Universitet

Resumé

Formålet med artiklen er at analysere, hvordan sprogstuderendes overbevisninger om sprogsyn og sproglæring bliver påvirket, når de vælger at følge en ”underviserprofil” på deres kandidatstudie. Ved at vælge underviserprofilen på det næstsidste semester i kandidatuddannelsen kan den universitetsstuderende tone sit studium mod underviser-/lærerprofessionen med særligt fokus på undervisning i det danske gymnasium. Via faget ”Undervisning i teori og praksis”, som inkluderer gymnasiepraktik, får fremmedsprogsstuderende mulighed for at beskæftige sig med fremmedsprogsundervisning og didaktik fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Gennem et casestudie af otte studerende fra et dansk universitet og på basis af metoder udviklet i forskningsfeltet om lærerkognition viser jeg, hvordan de studerendes viden og tanker, om hvordan man bedst underviser i og lærer fremmedsprog, udvikler sig i løbet af profilsemestret.

Publiceret
2019-04-01
Citation/Eksport
Fernández, S. (2019). Fremmedsprogsstuderendes overbevisninger om sproglæring: Før og efter profilsemestret på kandidatstudiet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(26), 5-22. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/109881
Sektion
Videnskabelig artikel