Kan videregående uddannelser mindske frafald ved hjælp af læringsteknologi? Et systematisk review

  • Maria Hvid Stenalt Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet
  • Berit Lassesen
  • Dorte Sidelmann Rossen
  • Anna Bager-Elsborg

Resumé

Denne artikel undersøger to centrale forhold for uddannelseskvalitet, hhv. frafald og læringsteknologi, hvis sammenhæng danske universiteter i stigende grad interesserer sig for. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvorvidt brugen af læringsteknologi kan bidrage til at reducere de studerendes frafald på videregående uddannelser, og under hvilke betingelser? Det sker ved hjælp af et systematisk review af nyere international, peer-reviewed litteratur, der beskriver sammenhængen mellem frafald og læringsteknologi på de videregående uddannelser. Ud af 1.483 fremsøgte referencer levede 10 studier op til kriterierne for inklusion. Resultaterne af denne undersøgelse indikerer, at man ved hjælp af læringsteknologi og en forholdsvis lille indsats i nogle sammenhænge kan fastholde og motivere de studerende til at engagere sig i faget. Samtidig finder vi også, at det ikke er muligt at løse frafaldsproblematikker ved blot at tilføje mere læringsteknologi i uddannelserne.

Publiceret
2019-04-02
Citation/Eksport
Stenalt, M., Lassesen, B., Rossen, D., & Bager-Elsborg, A. (2019). Kan videregående uddannelser mindske frafald ved hjælp af læringsteknologi? Et systematisk review. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(26), 82-102. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/108295
Sektion
Videnskabelig artikel