Faglige skrivevejledere på studierne - Akademisk skrivning på universitetet.

  • Vibeke Christensen Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber

Resumé

I denne artikel beskrives en indsats, som har til hensigt at styrke bachelor-studerendes akademiske skriftlighed og faglige socialisering. Det sker gennem inddragelse af faglige skrivevejledere i den skriftlige og skrivedidaktiske praksis i undervisningen. De faglige skrivevejledere er kandidatstuderende på samme uddannelse som de BA-studerende, de skal vejlede, og de deltager indledningsvist i et kursus og varetager derefter vejledning. Indsatsen indgår i et større projekt om Akademisk Skriftlighed på Humaniora på SDU. Indledningsvis beskrives projektet og det samlede forløb. Herefter beskrives skriveindsatser på andre universiteter. Dernæst udfoldes den teoretiske forståelse af akademisk skrivning, som indsatsen baserer sig på. Nærmere beskrivelse af kurset og vejledningen samt evaluering af begge følger derefter. I den afsluttende konklusion reflekteres der over styrker og udviklingsmuligheder i indsatsen.

Publiceret
2019-10-04
Citation/Eksport
Christensen, V. (2019). Faglige skrivevejledere på studierne - Akademisk skrivning på universitetet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(27), 20-34. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/108069
Sektion
Faglig artikel