Succeskriterier for anvendelse af Business Intelligence i universitetssektoren

  • Rikke Gaardboe Aalborg Universitet
  • Tom Nyvang Aalborg Universitet
  • Erling Jensen Aalborg Universitet

Resumé

Gennem de sidste 10-15 år har universitetssektoren i Danmark undergået en række reformer og forandringer. En konsekvens heraf er et behov for højere grad af styring, som blandt andet understøttes af Business Intelligence (BI). BI er et begreb, der beskriver teknologier, software og processer til at tilvejebringe og analysere data til brug for beslutningstagning. I denne artikel undersøges, hvordan universiteter kan opnå succes med BI, samt hvilken organisatorisk nytte teknologien har. Studiet viser, at jo højere systemkvalitet, des højere brugertilfredshed og mere brug af BI. Øget informationskvalitet påvirker brugertilfredsheden. Den individuelle nytte af BI påvirkes af brugertilfredshed og brug. Der opnås organisatorisk nytte ved at anvende BI til rapportering, til ad hoc-analyser samt til opfølgning på forløb. Til trods for at teknologien kan anvendes til learning analytics, er det ikke med det formål, teknologien er implementeret, men mere i relation til nøgletal for økonomisk rapportering og kvalitetsmålinger.

Publiceret
2019-10-04
Citation/Eksport
Gaardboe, R., Nyvang, T., & Jensen, E. (2019). Succeskriterier for anvendelse af Business Intelligence i universitetssektoren. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(27), 50-65. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/107622
Sektion
Videnskabelig artikel