Blended learning for korte og specialiserede undervisningsforløb

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.104486

Resumé

Artiklen beskriver etableringen og justeringen efter den første gennemførelse af et treugers-kursus på DTU i simuleringsmodeller for sygdomsspredning. Deltagerne skal både lære de nødvendige programmeringsfærdigheder til at kunne skrive si-muleringskoden, og de skal lære teori og praksis omkring simulering. Vi fokuserer her på tre udfordringer omkring dette kursus. Kurset er delt op i en off-campus-uge, hvor de studerende skal lære at programmere, og dernæst to on-campus-uger, hvor de skal lære at simulere og bruger deres programmeringsfærdigheder på en selv-valgt projektopgave. Med få justeringer blev off-campus-delen optimeret, så den understøtter on-campus-delen. De studerende fik mere fleksibilitet i arbejdstiden den første uge, og de fagligt svage studerende kunne bruge mere tid, mens kursets forløb blev varieret. Her beskrives styrker og svagheder ved gennemførelsen af kur-set som blended learning. Generelt viste blended learning sig at være en udmærket metode til at give studerende og undervisere mere fleksibilitet

Downloads

Publiceret

2018-09-28

Citation/Eksport

Kirkeby, C., & Hansen, C. T. (2018). Blended learning for korte og specialiserede undervisningsforløb. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), 107–119. https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.104486