Nyeste nummer

Årg. 19 Nr. 37 (2023): Professionsperspektiver
Publiceret: 2024-04-29

Hele nummeret

En overset professionsteoretiker

En klassiker genlæst

Se alle numre

Tidsskrift for Professionsstudier tilvejebringer et fælles, nordisk forum for undervisere og forskere fra både professionshøjskoler og universiteter, hvor artikler af høj kvalitet publiceres og arkiveres samlet. I TfP sættes der fokus på professionernes og uddannelsernes særlige vilkår – samfundsmæssigt, kulturelt, etisk, organisatorisk, politisk og vidensmæssigt. TfP har således som overordnet opgave at kaste kritisk lys over hele professionsfeltet og stimulere til refleksivitet og debat i professionernes udviklings- og uddannelsesmiljøer.

Tidsskrift for Professionsstudier er rangeret som niveau 1-tidsskrift på den danske BFI-liste og som niveau 1-tidsskrift på den norske NPI-liste.

Tidsskrift for Professionsstudier er indekseret i DOAJ, Google Scholar, ROAD, CrossRef, ProQuest Summon, Ulrichsweb, DBC, DanBib og Bibsys.

Tidsskrift for Professionsstudier er en forstsættelse af tidsskriftet Gjallerhorn.