Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskrift for Professionsstudier er et videnskabeligt, open access og peer-reviewed tidsskrift, der tilvejebringer et fælles, nordisk forum for undervisere og forskere fra både professionshøjskoler og universiteter, hvor artikler af høj kvalitet publiceres og arkiveres samlet. I TfP sættes der fokus på professioners og uddannelsers særlige vilkår – samfundsmæssigt, kulturelt, etisk, organisatorisk, politisk og vidensmæssigt. TfP repræsenterer ikke én teoretisk skole eller tradition, men sigter tværtimod mod at fremme udveksling og samarbejde mellem forskere, undervisere og fagfolk, der arbejder med forskellige professionsorienterede tematikker. TfP har som overordnet mål at kaste kritisk lys over hele professionsfeltet og stimulere til nysgerrighed, refleksivitet og debat i professionernes forsknings- og uddannelsesmiljøer.


TfP udkommer med to årlige temanumre, hvor der sigtes mod at præsentere, analysere og diskutere et bredt spektrum af professionsorientere emner i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisreflekterende artikler. Der gives plads til såvel traditionelle forskningsartikler, artikler der beskæftiger sig med praksis, og artikler der rejser kritiske, konstruktive diskussioner. TfP organiseres typisk i temanumre, men modtager også gerne uopfordrede artikler, der bringes i en sektion ’Udenfor tema’. TfP indeholder endvidere en kritisk anmeldersektion med aktuelle og væsentlige bogudgivelser inden for professionsfeltet og tillige en sektion med præsentation af nyere ph.d.-afhandlinger.

Artikler til TfP kan skrives på dansk, norsk, svensk eller engelsk, og det tilstræbes i det hele taget at have en bred nordisk spredning i såvel redaktionen som hos artikelforfattere og fagfællebedømmere.

 

Peer review-proces

Alle artikler i Tidsskrift for Professionsstudierer fagfællebedømte. Uopfordrede artikler sendes anonymiseret til to uafhængige, fagkyndige forskere efter princippet om double blind peer review. Disse reviews fungerer som rettesnor for redaktionen, der tager den endelig afgørelse om, hvorvidt artiklen skal antages og i givet fald, hvilken grad af bearbejdning der kræves.

Publiceringshyppighed

Tidsskrift for Professionsstudier udkommer med to årlige numre i en fortløbende årgangsindeksering.

Politik om Open Access

Tidsskrift for Professionsstudier tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskrift for Professionsstudier tager ikke gebyr for at bedømme og udgive artikler.

Tidsskrift for Professionsstudier findes både trykt og digitalt. Den trykte udgave har et oplag på 2200 eksemplarer. Den digitale udgave er open-access, hvor alle har mulighed for at læse, downloade, kopiere, distribuere, udskrive og linke til teksten (jf. BOAI-definitionen). 

Tidsskriftshistorik

Første udgave af Tidsskrift for Professionsstudier udkom i 2005 (som Gjallerhorn). Alle udgaver kommer i såvel papirudgave som elektronisk. Der er i gennemsnit ca. 20 fagfællebedømte forskningsartikler pr. årgang. I 2017 har der været 18 fagfællebedømte forskningsartikler.