Tidsskrift for Professionsstudier https://tidsskrift.dk/tipro da-DK <p>Forfatterne bevarer deres ophavsret, men giver tidsskriftet ret til første publicering. Forfatterne kan frit uploade en version af&nbsp;den peer-reviewede artikel andetsteds (parallelpublicering; eller fx oversættelse til internationale tidsskrifter), men&nbsp;med angivelse af, at den har været offentliggjort i&nbsp;<em>TfP&nbsp;</em>først (jf. <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives-licens (cc-by-nd 4.0)</a><em>. </em></p> <p><em>Tidsskrift for Professionsstudier</em> findes både trykt og digitalt. Den trykte udgave har et oplag på 2200 eksemplarer. Den digitale udgave er open-access, hvor alle har mulighed for at læse, downloade, kopiere, distribuere, udskrive og linke til teksten (jf. <a href="http://www.budapestopenaccessinitiative.org">BOAI-definitionen</a>). &nbsp;&nbsp;</p> blok@via.dk (Martin Blok Johansen (ansv.red.)) blok@via.dk (Martin Blok Johansen) Tue, 15 Aug 2023 17:39:53 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Introduktion: Professionsidentitet https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139967 Redaktionen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139967 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Kohærens og professionel identitet https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139968 <p>It is a persistent challenge for professional education programs to create meaningful connections, where the knowledge content, as a premise, is heterogeneous and draws on different scientific disciplines. Based on the concept of coherence, the article discusses how professional education programs can enhance students' professional development by working with educational coherence. The perspective of the article is that the complexity of professional education programs cannot or should not be eliminated; instead, the education should bring the differences into respectful interaction and thereby support the students' own creation and experience of meaningful but contradictory connections.</p> Thomas Iskov, Kåre Heggen, Johanne Grøndahl Glavind, Vibeke Røn Noer Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139968 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Læreprocesser i et landskab af praksisfællesskaber https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139969 <p>The article explores how nurses form their professional identity through orientations in and out of different communities of practice that they encounter during their basic education and first encounters with the labour market. Inspired by Wenger-Trayner and Wenger-Trayner (2015), professional identity is understood as subjective orientations in the landscape of communities of practice that constitute the nursing profession. The analysis is empirically grounded in qualitative, longitudinal studies of a group of nurses who have been ethnographically followed for seven years so far. The analysis shows how nurses' professional identity in 2023 develops as movements through a landscape of communities of practice. The analysis shows how professional identity is shaped by participation within the individual community of practice, and that this participation involves both engaging and disengaging learning processes.</p> Sine Lehn, Mari Holen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139969 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Det farlige spørgsmål: Identitetsudfordringer for nye studerende ved en ung professionsuddannelse https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139970 <p>This article explores understandings of professional identity among newly started students at the Public Administration Bachelor-education at a Danish University College and analyzes tensions linked to these. Based on data from focus group interviews and ‘study start tests’ the article focuses on perceived advantages and disadvantages of initiating an education with short history, low public visibility, but also great flexibility in relation to potential career paths. Based on Kåre Heggen's theoretical work, the analysis highlights the distinction between an internal and an external view of the education as crucial for understanding the students’ statements. A key observation is that the students generally consider flexibility in relation to future career paths to be a strength, but at the same time miss the external recognition associated with more established professions. The article thereby shows how many new students, on the one hand, request the legitimacy linked to clear professional images, but on the other hand, highlight their appreciation of the flexibility and open-ended nature of this particular education. It thus points to a central, but also difficult, challenge with relevance across a wide range of University College educations: How to balance a strong collective identity with the needs of individualization and flexibility?</p> Mads Kryger Frandsen, Trine Kokholm, Kaare Aagaard Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139970 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Professionsidentitet på tværs https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139976 <p>In the paper differences and similarities comparing professional identity in educations for Nurse, Teacher and Bachelor of Nutrition and Health are discussed. Professional identity formation is conceptualized as a fluid and socially negotiated process. There are international studies about professional identity for nurses and teachers, but a lack of comparative studies. The empirical material are group interviews with students and educators analyzed by reflexive thematic analysis. Both groups are asked about the collective professional identity and experiences with external understandings (based on pictures), and the students also about their (pre)professional identity. The analyses show that all three are professions working with empathy in human relations. There are however different stereotypes related to the external understanding of the professions. The student teachers have experienced to a high degree to have to defense their educational choice and position themselves in opposition to the traditional picture of transmissive teaching. The educators and student nurses challenge the picture of a “nice girl”. They refer to the present political focus and refer to the identity as challenged. Bachelor of Nutrition and Health is a new and somewhat diffuse profession. Acting on evidence but also with respect for the individual is formulated as a core.</p> Birgitte Lund Nielsen, Nanna R. Lang, Trine H. Grosen, Hanne Høyer Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139976 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Professionsidentitet blandt ergoterapeutstuderende https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139977 <p>Den skabelsesproces, der skal til for at opbygge en professionsidentitet hos ergoterapeutstuderende, er kontekstafhængig, og den påvirkes især af den måde, professionen og ergoterapeutuddannelserne udformes lokalt. International forskning kan derfor ikke altid overføres til en dansk uddannelseskontekst. Gennem et narrativt studie undersøges sytten ergoterapeutstuderendes erfaringer med det kliniske undervisningsbidrag til skabelse af professionsidentitet. Empirien viser, at den kliniske undervisning spiller en central rolle i skabelsen af professionsidentitet. Artiklen diskuterer den kliniske undervisnings betydning ift. de studerendes afklaring af, om de kan se sig selv som ergoterapeuter, samt hvordan kobling mellem teori og praksis foregår i samarbejde med de kliniske undervisere.</p> Kim Lee, Kathrine Skovdal Hansen, Ann Jensen, Jeanette Reffstrup Christensen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/139977 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Frivilliges samarbejde med medarbejdere i kirken - med hvilket engagement? https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140047 <p>Ved at bruge fransk pragmatisme som optik viser artiklen, hvordan frivillige, når de indgår i kirkeligt arbejde, har forventninger til de ansatte, de samarbejder med. Fordi samarbejdet er spændt ud mellem forskellige værdiordener stiller de frivillige krav til de professionelle om at være eksplorative, rammesættende, planlæggende, ligeværdige samt værter og værtinder gennem opbygning af trygge, hjemlige og kærlighedsfyldte rum. I samarbejdet med frivillige træder de professionelle ind i en arena af modstridende forventninger og uafklarethed, hvilket stiller krav til de professionelle om nye kompetencer.</p> Holger Højlund, Helle Hygum Espersen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140047 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 At arbejde uden for comfort zone - rekonstruktion af læreres professionsidentitet https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140061 Anne Mette Hald, Louise Hvitved Byskov Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140061 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Udvikling af præ-professionel identitet i en ung uddannelse https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140062 <p>This paper examines pre-professional identity (PPI) in a young professional education. PPI is a matter of students’ dawning professional identity during education. The empirical material are group interviews with nutrition and health students and educators as well as participatory observation. Data is analysed using reflexive thematic analysis. The analysis shows that it is difficult for students and educators to identify the characteristics of the profession of nutrition and health. However, they do point to these unifying elements: A Bachelor of Nutrition and Health holds knowledge of nutrition and health, and works with foods, counselling and communication based on evidence and with respect and care of the individual. The analysis also shows that it impacts the understanding and development of PPI in young professional educations that students and educators find the profession broad. Therefore, it might be of relevance to facilitate students’ reflections on PPI during their education. This could be done by facilitating room for reflection across students, lecturers, head of education, and practitioners, and through a logbook for professional identity.</p> Nanna R. Lang, Birgitte L. Nielsen, Trine H. Grosen, Hanne Høyer Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140062 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Spirende professionelle https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140063 <p>Society's complexity and constant movement place great demands on education programs to train competent, reflexive, robust and committed students who can think, act and act in a qualified and professional manner. In this article, we will examine the students' experience of professional identity formation during practicum. Educating into a profession and developing a professional identity is a transition that contains many complex facets in the form of developing expert knowledge, skills, behavior, attitudes, and professionalism (Wilson et al., 2013). Barnet (2012) describes this transition as a dynamic journey without a specific destination, which is influenced by both the individual's personal characteristics and the professional practice that the individual participates in. The starting point is impact in practice courses on the Social Education and the Medical Education, where social identities is articulated and the formation of professional identity is the focal point (Rothuizen, 2015; Van den Broek et al., 2020; Rothuizen &amp; Togsverd, 2020a). Based on an analysis of field studies and focus group interviews with students, an argument is made for understanding the concept as social identity based on the general picture drawn from the data. The understanding of social identity contains adjustment of the self in relation to the profession and the exercise thereof (action). Knowledge that is essential in the debate about how professions are trained for a complex and changing world.</p> Nicolaj Johansson, Stine Bylin Bundgaard Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140063 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Et godt arbejdsliv https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140064 <p>This article deals with how, when, and why one develops an identity as a professional. To be able to develop a professional identity a good working life is a necessary companion. The underlying premise of this assumption is that the professional needs to be able to internalize the identity, i.e., identify with the profession in a community of practice. The article begins with the Danish society’s demographic development and the appearance of the ageing society. This development is related to the concept life course and the importance of transitions. Specific attention is given to the transition from graduation to working life as a professional. The argument is that older and more experienced generations’ significance for the development of a professional identity is of crucially importance for this transition and therefore also for both attraction to and retention in a profession. The case material is based on the nursing profession.</p> Marie Konge Nielsen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140064 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 De vil gerne gøre en forskel, men… https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140065 <p>Recruiting and retaining nurses in the profession has become increasingly challenging, and the interest in pursuing nursing education is significantly declining. In this article, we investigate the factors that motivate students to choose nursing as their field of study, as expressed in their own words, and examine what is crucial for them in terms of shaping their professional identity and envisioning a future in the profession. The analysis in this article is based on 114 self-portraits written by nursing students shortly before completing their education. The findings indicate that the nursing students are genuinely interested in the profession. They are motivated by the ambition to make a difference. However, their experiences within a healthcare system where care and nursing are under pressure present the future professionals with a difficult situation. The challenge lies in shaping their professional identity amidst the tension between ideals and a strained professional practice. One possible outcome is that the students complete their education but opt out of working as nurses. In conclusion, we argue that the healthcare system needs future nurses who dare to insist on care as a fundamental premise and as part of the nursing profession's ambition on behalf of the patient. Therefore, there is a persistent need to work on creating frameworks and conditions within the healthcare system that make this possible and that retain students in their education and later retain trained nurses in the profession.</p> Vibeke Røn Noer, Malene Damkjær Rasmussen, Ditte Graversgaard Hansen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140065 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Barnehagelærere med ny identitet https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140066 <p>When professionals leave the profession for which they were trained, it is reasonable to assume that society has a challenge. Important theoretical and practical expertise and knowledge leave the sector. Often, escape routes from a profession are also a signal that those who are professionally educated are not satisfied with the working conditions at their workplace - a signal of an identity crisis in the profession. Pre-school or kindergarten teachers in Norway were for a long time a professional group that left their profession - they were nomads of professions. A study from 2015 (Gulbrandsen 2015) showed that kindergarten teachers stopped quitting. The nomad character for Norwegian pre-school teachers became weaker. Guldbrandsen concludes that the change can be explained by a strengthened societal recognition of the professional group's contribution and expertise. The professional identity gained legitimacy in the occupational group's surroundings. This article is based on findings from extensive follow-up research for the reform of Norwegian kindergarten teacher training - the BLU reform from 2014 to 2016. The survey provided extensive data material with answers from students for 3 years over the entire reform period. Our findings indicate that attitudes and values among the students - future professionals - can contribute to the nomadic character of the kindergarten teaching profession remaining low in the future as well. One factor that contributes strongly to explaining variation is the distinction between intrinsic and extrinsic motivation. The students in our selection are strongly internally motivated. The heart beats for the children. No other factor provides a stronger explanatory power than this one.</p> Tom Skauge, Elin Eriksen Ødegaard, Olav Kvitastein Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140066 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 En sammenhængende overgang? https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140067 <p>This paper examines play experiments during children’s transition from kindergarten to school. Empirically, the article relies on field observations from a pilot study in 2020 where play experiments were designed and unfolded as transition activities in a Danish school district. In a range of pedagogically framed play experiments at the local school, the oldest children from the local kindergartens participated together with school children from 3<sup>rd</sup> grade, and with pedagogical professionals from kindergartens and school. The play experiments are examined by shedding light the children’s pathways to school as they unfold in these activities, as well as by highlighting what potentials this activity format displays with regards to coherence during transition to school. A central finding is that the play experiments enable pathways into the school as a flexible participatory space. However, this poses different demands on the professionals’ participation than many other transition activities. The play experiments actualize transition as a process where readiness cannot be assigned to either the child, the kindergarten, or the school. Rather, all participants must mutually adjust to one another within the framing of play orders.</p> Ane Bjerre Odgaard, Anette Boye Koch, Helle Marie Skovbjerg Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140067 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Sanne Faber, Andreas Kopp og Kirsten Lauta: Det meningsfulde historiefag https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140071 Marianne Axelsen Leth Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140071 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Janne Østergaard Hagelquist: Mentalisering i mødet med udsatte børn https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140072 Dorthe Lau Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140072 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Mads Walther-Hansen: Musik og entreprenørskab https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140073 Sofie Holm Egense Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140073 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 T.Q. Hjørnholm, P.S. Jørgensen, A.-L. Pedersen, L. Rienecker og A.T. Dennig: Studiehåndbog for sygeplejerskestuderende https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140074 Malene Hangaard Alstrup Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140074 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 “Min kuglepen er en sporhund, når jeg læser” https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140075 Malene Jensen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140075 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Lege- og børnekulturer i praksis https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140076 Fina L. Vilholm Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140076 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Kulturbegreber og interkulturalitet i franskfagets begynderundervisning https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140077 Stephanie Kim Löbl Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140077 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Klaus Prange https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140081 Frederik Pio Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140081 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200 Norbert Elias: The Civilizing Process https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140082 Lars Jakob Muschinsky, Peter Østergaard Andersen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/140082 Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +0200