https://tidsskrift.dk/tipro/issue/feed Tidsskrift for Professionsstudier 2021-02-24T11:13:01+01:00 Martin Blok Johansen (ansv.red.) blok@via.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125152 Raciale vragrester i velfærdsprofessionelt arbejde 2021-02-23T19:24:20+01:00 Josefine Lee Stage blok@via.dk Trine Øland blok@via.dk <p>Exploring four key points, this article develops a methodological analytical eye sensitive to race and racialization. The four points are: 1. Race is a social construct with racializing effects, 2. Race is not an individual characteristic and ethnic background is not an innocent variable, 3. Race is a relational phenomenon and intrinsic to European and Danish colonial thinking as debris rumouring in the welfare professional soil, and 4. Post-ethnic, post-national and post-migrant perspectives are possible. The purpose of the article is to provide research in welfare professions with an analytical eye that may function as basis for future collective discussions of this awkward matter, which is charged with affectivity and difficult to acknowledge.</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125153 Progressivismens barnecentrering, hvide børn og ikke-hvide voksne 2021-02-23T19:28:43+01:00 Trine Øland blok@via.dk <p>This essay expose and discuss Thomas D. Fallace’s explorations of the intellectual history of early US progressive education in order for Danish welfare professions to think about what referencing progressivism and Dewey may be associated with. Despite of pluralistic openings, it is depicted how the assumption that all human beings and all societies go through a development from savagery to civilization, and that non-white groups are stuck in early stages of that development, still haunts progressivism. The ethnocentric and racial assumptions were at first operative in the quest to optimize schooling for non-white pupils, e.g., in the colonies. Later on, progressivism concentrates on white middle class pupils in the private sector of schooling, although non-whites appear as a target group later in history.</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125154 Racialisering og viljen til det gode i børnehavens sprogarbejde 2021-02-23T19:31:42+01:00 Josefine Lee Stage blok@via.dk <p>In this article, an egalitarian project concerning children’s language in kindergartens is explored through the concepts racialization and doing good. The investigation is based on analyses of language testing material and an interview with a social educator. It is argued that the language test implies racial expectations, and that bilingual children are being embedded and interpreted within an understanding of monolingual, danish children’s development history. Furthermore, it is argued that the social educator’s urge to do good is performed through emotional investments in racial understandings of bilingual children. Finally, it is concluded that the project concerning children’s language contains racial debris, which does not constitute an unambiguous figure, but activates processes, which are initiated and maintained through racializing logics and emotional investments.&nbsp;</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125155 Skoleledelse gennem tiden 2021-02-23T19:36:19+01:00 Finn Wiedemann blok@via.dk <p>The article deals with ideals of school leadership on the basis of analyses of central books which has been published during the last 40-50 years. Through a comparative and hermeneutic inspired approach different ideals of school leadership are identified. The analyses point to that the ideal of school leadership has changed from an ideal where the school leader is an experienced “craftsman” to an ideal where the school leader is a service leader and at present to an ideal, where the school leader are focusing on research and learning. In the end of the article some of the consequences of the development will be discussed.</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125156 Folkeskolens første møde med folkeskolereformen – et stormfuldt møde 2021-02-23T19:39:06+01:00 Steen Juul Hansen blok@via.dk <p>A new Danish primary and lower secondary school reform was adopted in 2013 and entered into force in August 2014. The question is how the text of the reform is translated and transformed into pedagogical practice in an ordinary Danish primary and lower secondary school. The theoretical framework for the analysis is translation theory. The study is a case study, and the empirical data for the analysis are documents, observations, interviews and recordings from meetings held at a school during the autumn of 2014. The results of the analysis show that the reform affects management and teachers at the school with great force and challenges them on their professional knowledge and competence.</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125157 Spiritualitet og skolepolitik 2021-02-23T19:47:31+01:00 Katrin Erna Hjort blok@via.dk <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Stadig flere danske børn går i friskole frem for folkeskole. Mange folkeskoler er lukkede, og skolevalget bliver løbende mere socialt skævt. Samtidig anvender stadigt flere skoler spirituelle praksisser som mindfulness, yoga og meditation. Ofte støttet af offentlige midler. Med en økonomisk analyseramme inspireret af Karl Marx kan spiritualisering af skolen forstås som kulturelle forandringspro- cesser, der indebærer social fragmen- tering og segregering og i yderste fald politisk polarisering. Imidlertid er der intet, der tyder på, at udbuddet og efter- spørgslen efter spirituelle teknikker vil falde. Spiritualiseringen af uddannelse er ”big business” og bioteknologi, men også udtryk for modstand mod dagens dominerende uddannelsespolitik.</p> </div> </div> </div> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125160 "Det er ikke nødvendigvis den største takhøyden..." 2021-02-23T21:30:01+01:00 Jens Erik Paulsen blok@via.dk <p>I denne artikel fremhæves to moralske udfordringer norske politistudenter møder, når de udplaceres ved et tjenestested i deres andet studieår. De to er 1) at tage op uheldige hændelser og 2) at udøve politiskøn. Disse to er identificeret ud fra en dokument­ undersøgelse af studenternes svar på en eksamen i professionsetik foretaget efter udplaceringen. Efter at udfordrin­ gerne er uddybet og eksemplificeret, fremhæves metodologisk reflektion og procesretfærdighed som to foran­ staltninger, der kan bidrage til at styrke praksisvejledningen og sådan hjælpe til med at gøre de to nævnte udfordringer mindre.</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125161 Forskning er forskning – også på professionshøjskolerne! 2021-02-23T21:37:02+01:00 Anders Buch blok@via.dk Johanne Grøndahl Glavind blok@via.dk Thomas Iskov blok@via.dk Vibeke Røn Noer blok@via.dk <p>Is the applied research done at Danish university colleges conceptually ‘other’ than the research done at other research institutions? Even though research processes vary in relation to their field and the problems studied, we argue, with inspiration from John Dewey, that it is not warranted to conceptually make this demarcation.</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125162 Sociale teknologier i tværgående samarbejde 2021-02-23T21:42:42+01:00 Erik Laursen blok@via.dk <p>Artiklens emne er anvendelsen af sociale teknologier i kommunale forvaltninger med det formål at styrke det tværgående samarbejde. Artiklen er baseret på en undersøgelse af, hvordan berørte faggrupper i en stor dansk kommune responderer på implementeringen af to sociale teknologier i det tværgående samarbejde omkring udsatte børn og unge. Der konkluderes at teknologiernes implementering afhænger af medarbejdernes vurdering af en bred række aspekter. Blandt disse teknologiernes effektivitet og relevans som redskaber til at udføre arbejdsopgaver, men også hvilke værdier og viden teknologierne indeholder, samt hvordan deres anvendelse positionerer faggrupperne indbyrdes.</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125163 Provinsens oversete uddannelsesopgave 2021-02-23T21:45:54+01:00 Eva Gulløv blok@via.dk John Gulløv blok@via.dk <p>Based on an ethnographic fieldwork in the municipality of Tønder, Denmark, this article addresses what it means to grow up far from the major centres of education, but subject to explicit expectations to every young person of the need to take education. The massive focus on education affects the individual's self-perception and experiences of local opportunities and limitations as well as the life-forms and social cohesion that forms the base of provincial communities. The article focuses on undesirable implications of the ’education-imperative’, yet also argue that schools and educational institutions can help to counter some of the challenges that people in the provinces face by the development of a more place-sensitive educational approach.&nbsp;</p> 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125164 Annemarie Mol 2021-02-23T21:48:03+01:00 Inge Kryger Pedersen blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125165 Howard Gardner: Frames of Mind 2021-02-23T21:50:03+01:00 Gerd Christensen blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125166 Tværprofessionelle studiegrupper – en håndbog 2021-02-23T21:53:06+01:00 Jens H. Lund blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125167 I smittens tid – vidnesbyrd fra pandemiens frontlinje 2021-02-23T21:54:58+01:00 Jesper Garsdal blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125168 Trøst – bidrag til en jordnær, kropsnær og omtænksom pædagogik 2021-02-23T21:56:51+01:00 Kim Løwenstein blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125169 Leg – En ny forståelse 2021-02-23T21:58:37+01:00 Lærke Borup blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125170 The Cult of Smart. How our broken education system perpetuates social injustice 2021-02-23T22:00:35+01:00 Lene Mosegaard Søbjerg blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125171 Verdensborgeren og den interkulturelle læring 2021-02-23T22:02:38+01:00 Lise Majgaard blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125172 Inklusion og eksklusion på voksenhandicapområdet 2021-02-23T22:38:56+01:00 Anthon Sand Jørgensen blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125179 Forstyrret og forstyrrende. Analyser af velfærdsarbejdets viden om elever, som skolen har vanskeligheder med 2021-02-24T09:18:16+01:00 Marianne Brodersen blok@via.dk 2021-02-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125173 Dannelsesperspektiver om skolemad og måltider 2021-02-23T22:47:18+01:00 Mikkel Jacobsen blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125174 Dialog i diætbehandling 2021-02-23T22:49:28+01:00 Nanna Ruengkratok Lang blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125175 Hur barn med adhd uppfattar och hanterar sina svårigheter 2021-02-23T22:51:20+01:00 Noam Ringer blok@via.dk 2021-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0