Praksischok genbesøgt: nyuddannede sygeplejerskers erfaringer med at træde ind på arbejdsmarkedet

Forfattere

  • Mari Holen
  • Sine Lehn

Nøgleord:

Rekruttering, Fastholdelse, Sundhedsprofessioner, Praksischok

Resumé

Praksischok bruges som et begreb for professionsuddannedes første, udfordrende møde med arbejdsmarkedet. Begrebet er oprindeligt udviklet i USA, men bruges også i en nordisk kontekst. På baggrund af et mangeårigt forskningsprojekt om sygeplejestuderendes læring i klinisk praksis og nyuddannede sygeplejersker indtræden på arbejdsmarkedet dykker vi i denne artikel ned i de nyuddannede sygeplejerskers erfaringer og diskuterer disse i lyset af praksischokbegrebet. Artiklen viser, at overgangen mellem studie og arbejdsliv fylder for sygeplejestuderende, som en horisont de forstår deres læreprocesser i lyset af. Artiklen peger på et behov for en mere nuanceret forståelse af de forhold, som opleves som udfordrende i overgangen fra uddannelse til arbejdsliv – herunder oplevelsen af arbejdet som ensomt, ensformigt eller mangel på sparring og støtte. Derudover viser artiklen, hvordan (begyndende) beslutninger om at forlade faget ofte kan spores tilbage til praksiserfaringer under uddannelsen. Dermed bidrager artiklen med refleksioner henimod udvikling af en ny læringsteoretisk, kontekstsensitivt, af-individualiserende konceptualisering af de dynamikker, der er på spil, når man som nyuddannet professionel udvikler sig ind i eller ud af det velfærdsprofessionelle arbejdsmarked, og at det er misvisende at tale om, at de nyuddannede får et praksischok, når de får deres første job.

Publiceret

2023-08-21

Citation/Eksport

Holen, M., & Lehn, S. (2023). Praksischok genbesøgt: nyuddannede sygeplejerskers erfaringer med at træde ind på arbejdsmarkedet. Tidsskrift for Arbejdsliv, 25(2), 10–24. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/140159