Demokratisering af arbejdslivet?

ØD mellem medarbejderindflydelse og samfundsøkonomi

Forfattere

  • Thomas Clausen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v23i2.128241

Nøgleord:

Økonomisk demokrati, Makroøkonomi, Overenskomstforhandlinger, Arbejdspladsdemokrati, Politik

Resumé

Denne artikel har to hovedformål. Det første er at diskutere og nuancere den udbredte opfattelse i forskningslitteraturen, at økonomisk demokrati (ØD) først og fremmest var et initiativ, som havde til formål at demokratisere arbejdslivet. Det gøres ved at tage udgangspunkt i den grundopfattelse, at de makroøkonomiske aspekter af det socialdemokratiske lovforslag om ØD fra 1973 i betydelig grad er blevet forbigået i tidligere studier. Det andet hovedformål med artiklen er at vise, hvordan ØD langtfra udelukkende var et venstrefløjsanliggende, men tværtimod i en årrække også blandt fagøkonomer og arbejdsgiverorganisationer blev betragtet som et relevant samfundsøkonomisk redskab til at konsolidere og stabilisere dansk økonomi. Artiklens empiriske grundlag består af arkivmateriale, folketingsreferater, fagøkonomiske artikler og lovstof. Artiklen peger blandt sine hovedkonklusioner på, at opsparingselementet i fagbevægelsens og Socialdemokratiets ØD-planer er centralt for forståelsen af ØD i den samfundsmæssige debat.

Downloads

Publiceret

2021-08-18

Citation/Eksport

Clausen, T. (2021). Demokratisering af arbejdslivet? ØD mellem medarbejderindflydelse og samfundsøkonomi. Tidsskrift for Arbejdsliv, 23(2), 24–38. https://doi.org/10.7146/tfa.v23i2.128241