Skakmat – kan prisen for indflydelse blive for stor?

Skyggearbejde og workarounds blandt ansatte i psykiatrien

Forfattere

  • Malene Friis Andersen
  • Jeppe Ajslev
  • Lene Tanggaard
  • Peter Aske Svendsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v22i3.122822

Nøgleord:

Indflydelse, Professionel dømmekraft, New public management, Standardisering, Usynligt arbejde

Resumé

Arbejdsmiljøforskningen har fastslået, at indflydelse i arbejdet er en af de vigtigste faktorer for trivsel og oplevelsen af at kunne løse opgaverne. Men nye styringsformer og –rationaler inden for New Public Management kan binde og begrænse medarbejdernes indfl ydelse på nye måder. Med afsæt i etnografi sk feltstudie og 41 semistrukturerede interviews viser vi i denne artikel, hvordan ansatte i psykiatrien oplever, at behandlingspakker og Sundhedsplatformen standardiserer opgaveløsningen i en grad, så de oplever ikke at have tilstrækkelig indfl ydelse til at løse arbejdsopgaverne med afsæt i deres professionelle dømmekraft. Analyserne viser, at de ansatte finder veje til at øge indflydelsen i det skjulte gennem skyggearbejde og workarounds. Men den øgede indflydelse kommer med en pris i form af merarbejde, utilstrækkelighedsfølelse og frygt for afsløring. Vi viser, at de ansatte befi nder sig i en vanskelig situation, hvor de erfarer, at der ikke er lydhørhed over for deres kritik. De kan derfor vælge mellem at handle i modstrid med deres professionelle dømmekraft eller øge arbejdsintensiveringen i det skjulte.

Downloads

Publiceret

2020-11-17

Citation/Eksport

Andersen, M. F., Ajslev, J., Tanggaard, L., & Svendsen, P. A. (2020). Skakmat – kan prisen for indflydelse blive for stor? Skyggearbejde og workarounds blandt ansatte i psykiatrien. Tidsskrift for Arbejdsliv, 22(3), 9–24. https://doi.org/10.7146/tfa.v22i3.122822