OK18: Solidaritetspagt, musketer-ed, massemobilisering og tæt på storkonflikt i den offentlige sektor

  • Laust Høgedahl
  • Flemming Ibsen
Nøgleord: OK18, Den danske model, Offentlige overenskomstforhandlinger

Resumé

OK18 blev en af de mest højdramatiske overenskomstfornyelser i den offentlige sektors historie. Overenskomstforhandlingerne kom i helt nye situationer, som ikke var prøvet før. Alle tre områder: stat, kommuner og regioner endte alle i Forligsinstitutionen på samme tid, og begge parter varslede konfl ikt. I denne artikel undersøger vi – via kvalitativt data kombineret med teori om magtressourcer – hvorfor det kom så vidt, og hvordan det til trods for højspændte forhandlinger alligevel lykkes parterne at indgå forlig.

Publiceret
2019-06-10
Citation/Eksport
Høgedahl, L., & Ibsen, F. (2019). OK18: Solidaritetspagt, musketer-ed, massemobilisering og tæt på storkonflikt i den offentlige sektor. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(2), 47-66. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/114729