Den digitale læringsplatforms forandring af lærerens praksis

Fra håndholdt selvrealiseringsplejerske til databaseret progressionscontroller?

  • Kia Wied

Resumé

 Denne artikel ser på, hvordan lærerens arbejde med evaluering af eleven forandrer sig samtidig
med tilblivelsen af en folkeskoles databaserede evalueringspraksisser i forbindelse med implementeringen
af læringsplatformen Mebook. Artiklen illustrerer, hvordan lærerens arbejde med
evaluering af elever bevæger sig mellem håndholdt evaluering baseret på intuition og kendskab
til eleven og en mere standardiseret, systematisk og generaliseret tilgang til evaluering. Og
hvordan lærerens effektivitet og præstation via målingerne og evalueringen af eleverne samtidig
bliver gjort til genstand for ledelse. Artiklen udfolder dette gennem en analyse af, hvordan data
og evaluering bliver til i praksis, hvor forskellige før- og efterbilleder læses diffraktivt igennem
hinanden. På denne baggrund argumenterer artiklen for, at bevægelsen af arbejdet med data og
evaluering i skolen producerer en ny affektiv økonomi, hvor forskellige og komplekse blandinger
af stemninger og følelser sættes i cirkulation på skolen.

Publiceret
2018-12-18
Citation/Eksport
Wied, K. (2018). Den digitale læringsplatforms forandring af lærerens praksis. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(4), 11-31. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i4.111589