Arbeidsmigrasjon og den nordiske modellen:

Møte mellom ulike arbeidspraksiser

  • Hege Eggen Børve
  • Johan E. Ravn

Resumé

Hva skjer med den nordiske modellen når store deler av arbeidsoperasjonene utføres av arbeidsinnvandrere som er midlertidig ansatte? I artikkelen anvendes organisasjonsteoretiske og institusjonelle perspektiver for å utforske hvordan den nordiske modellens premisser på virksomhetsnivå påvirkes av et høyt innslag av arbeidsinnvandrere. Analysen viser at arbeidsmigrantene møter institusjonelle logikker som bryter med arbeidserfaringer de har fra eget hjemland. Dette kan bety at økt arbeidsmigrasjon bidrar til å utfordre den nordiske arbeidslivsmodellen
Publiceret
2018-06-01
Citation/Eksport
Børve, H., & Ravn, J. (2018). Arbeidsmigrasjon og den nordiske modellen: . Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(2), 73-85. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i2.108192