Akademisk literacy i spansk i et brobygningsperspektiv

Forfattere

  • Natalia Morollón Martí

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132179

Referencer

Børne- og Undervisningsministeriet (2020). Spansk begyndersprog A, stx. Vejledning. København: Børne- og Undervisningsministeriet. Lokaliseret d. 24. juni 2021

på uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017.

Cumming, A. (2012). Goal theory and second-language writing development, two ways. I: Manchón, R. (red.), L2 writing development: Multiple perspectives (s. 135-164). Boston/Berlin: De Gruyter Mouton.

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering (2008). København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Lokaliseret d. 17. august 2021 på Den-faelles-europaeiske-referenceramme-for-sprog.pdf.

Fagstudieordning. Bacheloruddannelsen i spansk sprog og kultur (2019). København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Lokaliseret d. 24. juni 2021

på hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/spansk/spansk_sprog_og_kultur_ba.pdf.

Ferris, D. (2006). Does error feedback help student writers? New evidence on the short- and long-term effects on written error correction. I: Hyland, K. & Hyldan, F. (red.), Feedback in second language writing. Contexts and issues (s. 81-104). Cambridge: Cambridge University Press.

Lindschouw, J. m.fl. (2021). Akademisk literacy i engelsk, fransk, spansk og tysk – et brobygningsperspektiv. Sprogforum, 73, 23-34.

Wingate, U. (2015). Academic literacy and student diversity: The case for inclusive practice. Bristol: Multilingual Matters.

Downloads

Publiceret

2021-12-01

Citation/Eksport

Martí, N. M. (2021). Akademisk literacy i spansk i et brobygningsperspektiv. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 27(73). https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132179

Nummer

Sektion

Artikler