Oscar Brenifier, Filosofi med børn i skolen og Ann S. Pihlgren, Sokratiske samtaler i undervisningen

  • Dorete Søndergaard Kallesøe VIAUC
Publiceret
2013-07-09
Citation/Eksport
Kallesøe, D. (2013). Oscar Brenifier, Filosofi med børn i skolen og Ann S. Pihlgren, Sokratiske samtaler i undervisningen. Studier I Pædagogisk Filosofi, 2(1), 98-99. https://doi.org/10.7146/spf.v2i1.7701
Sektion
Anmeldelser