Ove Kaj Pedersen, Konkurrencestaten

  • Johannes Adamsen Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College

Forfatterbiografi

Johannes Adamsen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College
Lektor, ph.d.
Publiceret
2013-07-09
Citation/Eksport
Adamsen, J. (2013). Ove Kaj Pedersen, Konkurrencestaten. Studier I Pædagogisk Filosofi, 2(1), 88-90. https://doi.org/10.7146/spf.v2i1.7695
Sektion
Anmeldelser