Å kunne mer enn man har lært? Om "generell kompetanse" i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Nøgleord: Generell kompetanse, overføringslæring, EQF, kunnskap, didaktikk, undervisningsplanlegging

Resumé

Går det an å kunne mer enn man har lært? Finnes det ferdigheter og kompetanser som er generelle? Kategorien «generell kompetanse» i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring forutsetter at svarene på disse spørsmålene er «ja». I denne artikkelen argumenterer jeg for at svaret ikke er så enkelt.
Publiceret
2017-12-13
Citation/Eksport
Opdal, P. (2017). Å kunne mer enn man har lært? Om "generell kompetanse" i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Studier I Pædagogisk Filosofi, 5(2), 62-78. https://doi.org/10.7146/spf.v5i2.23704