Michael Rasmussen (red.): Mennesket og det andet – bidrag til den eksistentielle fænomenologi

  • Bill Cleary Lektor
Publiceret
2020-06-24
Citation/Eksport
Cleary, B. (2020). Michael Rasmussen (red.): Mennesket og det andet – bidrag til den eksistentielle fænomenologi. Studier I Pædagogisk Filosofi, 8(2), 98-99. https://doi.org/10.7146/spf.v8i2.121089