Att upptäcka det som inte går att fånga

Ramar för ett estetiskt-etiskt förhållningssätt till pedagogik

Forfattere

  • Hannes Lundkvist Forskningsgruppen "INTRA - Expressive Arts, Education and Research"
  • Per Apelmo

DOI:

https://doi.org/10.7146/spf.v7i2.110474

Nøgleord:

Expressive Arts, Estetik, Etik, Filosofisk pedagogik, Emmanuel Lévinas, Poststrukturell pedagogik, Jacques Rancière, Multimodala utbildningsformer

Resumé

I denna artikel undersöker vi vilka utmaningar estetiken och etiken ställer pedagogik inför. Vi diskuterar skärningspunkten mellan Emmanuel Lévinas etikbegrepp och Jacques Rancières estetikbegrepp i en pedagogisk kontext genom Expressive Arts (EXA) som redskap och metod. Vi börjar med att introducera Lévinas etik och dess roll i hans filosofiska system, samt dess implikationer för relationer människor emellan. Därefter introducerar vi Rancières estetik och dess potential att leda till etik genom att betrakta icke-konst som konst. Efter dessa genomgångar introducerar vi EXA som redskap och metod genom fyra intervjuer med deltagare från ett EXA-baserat arbete som vi själva är väl insatta i. Vi analyserar denna praxis i ljuset av de ovannämnda filosofiska begreppen och avslutar med en diskussion om de pedagogiska implikationer som följer av detta filosofiska perspektiv på användningen av konst i utbildning. Vi menar att EXA är en gynnsam praxis för en pedagogik som vill beakta de utmaningar och den komplexitet som detta etiskt-estetiskt förhållningssätt synliggör. Vår slutsats är att detta förhållningssätt ställer tre utmaningar till all pedagogik som syftar till att vara mer än bara kunskapsförmedlande: den behöver utgå från jämlikhet-i-alteritet, den behöver uppmana till ett etiskt subjektskap och den behöver ha redskap för att både bryta mot det vi tar förgivet och att ständigt fortsätta leva i denna process, utan att nå ett slut.

Forfatterbiografier

Hannes Lundkvist, Forskningsgruppen "INTRA - Expressive Arts, Education and Research"

Hannes Lundkvist (f 1991) är leg. lärare i svenska och svenska som andraspråk och arbetar idag som ämneslärare vid S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. Han har flera års erfarenhet av att arbeta med Expressive Arts och är med i forskningsgruppen "INTRA - Expressive Arts, Education and Research" som bedriver forskning inom multimodala utbildningsformer.

Per Apelmo

Per Apelmo (f 1952) är socionom, diplomerad EXA-terapeut, leg. psykoterapeut, och arbetar idag som konsult med Exa som redskap i både psykoterapeutiska som utbildnings- och konsultativa sammanhang. Han är med i forskningsgruppen "INTRA - Expressive Arts, Education and Research" som bedriver forskning inom multimodala utbildningsformer.

Referencer

Bosse Bergstedt, professor pedagogik vid Lunds Universitet och medlem i forskningsgruppen "INTRA - Expressive Arts, Education and Research", tel. 07082660, bosse.bergstedt@soc.lu.se.

Dan Tedenljung, universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens högskola och medlem i forskningsgruppen "INTRA - Expressive Arts, Education and Research", tel. 016-153208, dan.tedenljung@mdh.se.

Downloads

Publiceret

2018-12-31

Citation/Eksport

Lundkvist, H., & Apelmo, P. (2018). Att upptäcka det som inte går att fånga: Ramar för ett estetiskt-etiskt förhållningssätt till pedagogik. Studier I Pædagogisk Filosofi, 7(2), 21–35. https://doi.org/10.7146/spf.v7i2.110474

Nummer

Sektion

Artikler uden for tema