PAAMIUT ASASARA – COMMUNITYMOBILISERING, LIVSGLÆDE OG DELTAGELSE

Forfattere

  • Peter Berliner Københavns Universitet
  • Søren Lyberth Kommuneqarfik Sermersooq
  • Maren Markussen Paamiut
  • Silja Henderson Københavns Universitet
  • Line Natascha Larsen Københavns Universitet
  • Søren Vestergaard Mikkelsen Eskimo Management

Nøgleord:

Peace-building, Vulnerable groups, Communitymobilisering, Livsglæde, Deltagelse

Resumé

Aktuel forskning (Schnohr, Nielsen & Wulff, 2007) samt Unicef har påpeget et behov for at undersøge og styrke børns vilkår i Grønland. Tidligere undersøgelser har påvist en lang række problemer, bl.a. fattigdom, selvmord, kriminalitet, alkoholmisbrug, seksuelle overgreb og vold. På den baggrund har man i byen Paamiut i Grønland udarbejdet og igangsat et 5-årigtcommunitymobiliseringsprojekt, der er påbegyndt i januar 2008 – »Paamiut Asasara«.

Paamiut Asasaras overordnede målsætning er mobilisering og styrkelse af samspillet i lokalsamfundet – mellem kommunalbestyrelse, erhvervsliv, institutioner og borgere, med henblik på at skabe øget trivsel og tilfredshed samt økonomisk og kulturel styrke i lokalsamfundet.

Projektet er finansieret af Bikubenfonden, Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Hjemmestyre. Budgettet er årligt 4,5 millioner kroner, heraf de 1.650.000 kroner fra Bikubenfonden. Fra starten er der knyttet en dokumentations- og forskningskomponent til projektet, og projektets opbygning og gennemførelse følger internationale retningslinjer for psykosociale interventioner (IASC, 2007), så vel som forskningsbaserede anbefalinger for community-interventioner (bl.a. ECIP, 2005; Sorensen et al., 1998; Israel et al., 1994).

Forfatterbiografier

Peter Berliner, Københavns Universitet

Peter Berliner er lektor i psykologi ved Københavns Universitet

Artiklen er skrevet af Peter Berliner med input fra Silja Henderson, Line Natasha Larsen, Søren Lyberth, Maren Markussen og Søren V. Mikkelsen

Søren Lyberth, Kommuneqarfik Sermersooq

Søren Lyberth er journalist og kulturmedarbejder ved Kommuneqarfik Sermersooq

Maren Markussen, Paamiut

Maren Markussen er med i gruppen af unge mødre i Paamiut og forskningsassistent

Silja Henderson, Københavns Universitet

Silja Henderson er psykolog og ph.d. studerende ved Københavns Universitet

Line Natascha Larsen, Københavns Universitet

Line Natascha Larsen er psykolog og ph.d. studerende ved Københavns Universitet

Søren Vestergaard Mikkelsen, Eskimo Management

Søren Vestergaard Mikkelsen er direktør i rådgivningsvirksomheden Eskimo Management og med i styregruppen af Paamiut Asasara

Downloads

Publiceret

2009-07-31

Citation/Eksport

Berliner, P., Lyberth, S., Markussen, M., Henderson, S., Larsen, L. N., & Vestergaard Mikkelsen, S. (2009). PAAMIUT ASASARA – COMMUNITYMOBILISERING, LIVSGLÆDE OG DELTAGELSE. Psyke & Logos, 30(1), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8709