KOMPETENCEUDVIKLING – PSYKOLOGISK INDERLIGGØRELSE PÅ DÅSEFORM?

Forfattere

  • Jens Erik Kristensen Aarhus Universitet
  • Stefan Hermann Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v25i2.8683

Nøgleord:

Autonomi, Kompetenceudvikling, Globlisering, Individualisering, Senmoderne mønstersubjektivitet, Ledelse

Resumé

Artiklen forsøger at demonstrere, at kompetencebegrebet og kompetenceudvikling på forskellige samfundsfelter kan ses som konvergerende svar på globalisering som nye konkurrencevilkår og individualisering fortolket som almengørelsen af det dynamiske, fleksible og refleksive selv som senmoderne mønstersubjektivitet. Der gøres rede for, hvordan kompetencebegrebet og kompetenceudvikling på forskellige områder besvarer og udtrykker en individualisering, der er en inderliggørelse, en personalisering, der med kompetencebegrebet som oversættelseskode gøres alment kommunikerbar. Denne tendens gør traditionelle magtteoretiske koncepter som tvang/frihed, indre/ydre styring utilstrækkelige, da kompetenceudvikling snarere aftegner en ledelseskunst, hvor opførsel ledes gennem individuelle psykiske forhold som lyst, motivation, aspirationer, valg snarere end ydre styring af adfærd på trods og på tværs af individuel lyst, motivation mv.

Forfatterbiografier

Jens Erik Kristensen, Aarhus Universitet

Jens Erik Kristensen, lektor lic.phil, Institut for Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet

Stefan Hermann, Aarhus Universitet

Stefan Hermann, chefkonsulent, ekstern lektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2002-2004

Downloads

Publiceret

2004-12-31

Citation/Eksport

Kristensen, J. E., & Hermann, S. (2004). KOMPETENCEUDVIKLING – PSYKOLOGISK INDERLIGGØRELSE PÅ DÅSEFORM?. Psyke & Logos, 25(2), 22. https://doi.org/10.7146/pl.v25i2.8683