KLINGENDE TIDSRUM Om vilkår for opnåelse af indsigt i forhold mellem musik og tid

Forfattere

  • Martin Knakkergaard Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Gads Musikleksikon

Nøgleord:

Musik og psykologi, Tid

Resumé

Artiklen indledes med en kort indføring i bl.a. sammenhænge mellem notationssystemer og musikforståelse. Indføringen konstaterer, at nutiden byder på musikformer, der kun vanskeligt kan forstås på dette grundlag, og åbner for en forståelse af musik som kommunikation. Efter en kort beskrivelse af nogle af de opgavetyper musikken varetager i bl.a. moderne medier følger i afsnittet MUSIK OG LYD I MEDIER en kort drøftelse af funktionel musik. Afsnittet afsluttes med en problematisering af de redskaber, der står til rådighed for det indsigtssøgende og anvendelsesrettede arbejde med nye musikformer, både inden for musikpsykologi og musikvidenskab. Herefter følger i to afsnit en summarisk indføring i begreberne tid og rum og i grundlæggende tidsopfattelser, inden artiklen i mere nærgående form diskuterer problemfelter i den måde, forholdet mellem musik og tid traditionelt behandles på. De to sidste afsnit inden afrundingen drøfter mere indgående mulige samspil mellem klanglige forhold og oplevelse af tid, mens afrundingen konstaterer, at der er aktuelt behov for nye metoder og forståelsesformer bl.a. mhp. en kvalificering af lyd- og musiksiden i digitale medier.

Forfatterbiografi

Martin Knakkergaard, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Gads Musikleksikon

Martin Knakkergaard er ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Redaktør for Gads Musikleksikon

Downloads

Publiceret

2007-07-31

Citation/Eksport

Knakkergaard, M. (2007). KLINGENDE TIDSRUM Om vilkår for opnåelse af indsigt i forhold mellem musik og tid. Psyke & Logos, 28(1), 22. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8349