Personlighed og jobsucces

Forfattere

  • Troels Gottlieb
  • Jeppe Brændskov Klewe

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v36i2.23434

Resumé

Denne artikel behandler spørgsmålet: Kan personlighedstest
anvendes til at forudse jobsucces? Til dette formål skitserer vi
indledningsvis den historiske person-situation-debat, som efterlod
en fundamental skepsis vedrørende personlighedens eksistens.
Herefter redegør vi for, hvordan personlighedsbegrebet
overlevede denne kritik og bestod som relevant forskningsgenstand.
Dette dels på baggrund af en begrebsmæssig konsensus
via femfaktormodellen, dels på baggrund af en udvikling af den
forskningsmæssige metodik bestående af metaanalytiske og
korrektive validitetsgeneraliseringsmetoder. Til undersøgelse
af forholdet mellem personlighed og jobsucces resumerer vi
efterfølgende de to første metaanalyser over genstanden fra
begyndelsen af 1990’erne. Perspektiveringen foretages med
afsæt i Robert Hogans perspektiver i forhold til at indsamle,
tolke og anvende psykometriske data i en erhvervssammenhæng.
På baggrund af metastudierne konkluderes det, at 1)
sammenhængen mellem personlighed og jobsucces er i bedste
fald moderat, 2) den “succesfulde medarbejder” varierer fra
job til job, 3) ønsker man at opnå stærkere korrelationer, skal
erhvervsrettede personlighedstest baseres på en grundigt udarbejdet
jobprofil.

Downloads

Publiceret

2016-04-10

Citation/Eksport

Gottlieb, T., & Klewe, J. B. (2016). Personlighed og jobsucces. Psyke & Logos, 36(2), 238–263. https://doi.org/10.7146/pl.v36i2.23434