VITALISERINGSPSYKOLOGISK TILGANG TIL GENOPRETTENDE RET I ARBEJDET MED UNGE, DER BEGÅR KRIMINALITET

Forfattere

  • Jan Tønnesvang Aarhus Universitet
  • Heidi Alstrup Aarhus Kommune

Nøgleord:

Vitaliseringspsykologi, Kriminalitet, Unge

Resumé

Med afsæt i en klarlægning af principperne i genoprettende ret og en diskussion af disse sat op imod den traditionelle strafferet vil artiklen vise, hvordan en vitaliseringspsykologisk tilgang kan bidrage til at kvalificere indholdsdelen af det konkrete arbejde med genoprettende ret i forhold til kriminelle unge og deres ofre. Artiklen er første skridt i retning af at skabe en fælles forståelsesramme for offer og gerningspersons forskellige situationer, der kan anvise en ny helhedsorienteret tilgang til arbejdet med unge kriminelles livsbaneudvikling. Med den foreslåede tilgang lægges der vægt på den læring, som kan finde sted i mødet mellem offer og gerningsperson, og der lægges vægt på den positive forandringsskabende betydning, man som professionel kan få gennem et realitetskorrigerende arbejde, der skaber psykologisk iltende betingelser for, at de unge kan opleve sig set, hørt og mødt ligeværdigt på det, som ligger bag deres kriminelle handlinger. Der lægges op til, at man i det kriminalpræventive arbejde med unge kriminelle fokuserer på de fællesmenneskelige psykologiske grundbehov – som eksisterer både for offer og gerningsperson – og på de professionelles kapacitet til at skabe medspillende modspil for de unges fremadrettede livsbaneudvikling.

Forfatterbiografier

Jan Tønnesvang, Aarhus Universitet

Jan Tønnesvang er cand.psych., ph.d. og professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet

 

Heidi Alstrup, Aarhus Kommune

Heidi Alstrup er socialrådgiver og cand.psych. Arbejder til daglig som SSP-konsulent i Aarhus Kommune og fungerer i øvrigt som supervisor, underviser og terapeut

Downloads

Publiceret

2013-12-01

Citation/Eksport

Tønnesvang, J., & Alstrup, H. (2013). VITALISERINGSPSYKOLOGISK TILGANG TIL GENOPRETTENDE RET I ARBEJDET MED UNGE, DER BEGÅR KRIMINALITET. Psyke & Logos, 34(2), 30. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/16650