BRIKKER TIL EN EVOLUTIONÆR NEUROSOCIAL TEORI OM STRESS

Forfattere

  • Einar B. Baldursson Aalborg Universitet
  • Peter Weichel Carlsen Aalborg Universitet
  • Bendt T. Pedersen Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v34i2.16627

Nøgleord:

Stress, Neurosocial teori

Resumé

De seneste 20 års forskning i stress har peget på en lang række problemer i forbindelse med den klassiske stressteori, udformet af Cannon og Selye. I artiklen argumenteres for, at et lovende bud på et svar på disse udfordringer kan bestå i udformningen af en stressteori, der også inddrager andre og parallelt udviklede psykofysiologiske systemer. Dette indebærer (i) en sondring mellem det evolutionært ældre GAS (Selye) og (ii) det nyere system, der er baseret på HPA (Cannon), og (iii) at stresssystemets regulering anskues ud fra den nyere allostatiske model (Sterling, McEwen), som derved erstatter den oprindelige homeostase-model. Denne fornyede forståelse bør også omfatte (iv) den poly-vagale teori. Teorien åbner for inddragelsen af stress som kommunikation og social regulering. Dette åbner for en bedre forståelse af, hvordan stress påvirker sociale relationer og interaktioner. Sidst, men ikke mindst (v), argumenteres for inddragelse af teorier om social smerte. Denne synsvinkel peger på, at stress medfører, regulerer og skærper oplevelse af social smerte ved trussel. Et sådant moderniseret og flerstrenget system vil kunne åbne nye perspektiver, både i forhold til diagnostik og behandling af stress og afledte syndromer.

Forfatterbiografier

Einar B. Baldursson, Aalborg Universitet

Einar B. Baldursson er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Han er ansvarlig for CETES, som står for Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi ved Stressklinikken på Aalborg Universitet. Arbejdet på CETES handler i høj grad om at både overføre væsentlige resultater fra eksperimental socialpsykologisk forskning til diagnostisk og behandling, men også at udforme eksperimenter med fokus på klinisk anvendelse af disse indsigter.

Peter Weichel Carlsen, Aalborg Universitet

Peter Weichel Carlsen er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet, hvor han er aktivCenter for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) ved Stressklinikken på Aalborg Universitet. Peters har i høj grad fokuseret på nyere psykobiologisk forskning i stress, emotioner og følelser. Peter har tidligere arbejdet som butikschef indenfor detailbranchen, og har endvidere arbejdet en del for det danske forsvar, i ind- og udland.

Bendt T. Pedersen, Aalborg Universitet

Bendt T. Pedersen er oprindeligt uddannet som tømrer, men blev efterfølgende psykolog fra Aarhus Universitet. Han er godkendt specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Bendt er leder af Stressklinikken som er etableret ved psykologi, Aalborg Universitet i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Universitetshospital. Bendt fokuserer i sin forskning og kliniske praksis primært på overføring og anvendelse af socialpsykologiske forskningsindsigter til klinisk (stress) psykologi.

Downloads

Publiceret

2013-12-01

Citation/Eksport

B. Baldursson, E., Weichel Carlsen, P., & T. Pedersen, B. (2013). BRIKKER TIL EN EVOLUTIONÆR NEUROSOCIAL TEORI OM STRESS. Psyke & Logos, 34(2), 24. https://doi.org/10.7146/pl.v34i2.16627