PSYKOLOGIENS DIVERSITET – INDLEDNING

  • Jan Tønnesvang Aarhus Universitet
  • Bo Møhl Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet
  • Peter Berliner Aarhus Universitet
Nøgleord: Indledning

Resumé

Dette nummer af Psyke & Logos adskiller sig fra de sædvanlige udgivelser af tidsskriftet ved ikke at have et egentligt tema, der binder artiklerne sammen. Selvom de allerførste numre af Psyke & Logos tilbage i 1980 ikke var temaorganiserede på helt samme måde, som de blev senere, så viste det sig hurtigt dengang for 34 år siden, at der var større læserinteresse for temanumre, hvori der var samlet en stor mængde viden omkring et bestemt emne. Disse temanumre, som gav en markering af state-of-the-art og en forskningsmæssig afklaring af et emneområde, blev fra begyndelsen flittigt brugt af fagfolk og studerende inden for en lang række uddannelser. De årlige Psyke & Logos-konferencer, som indtil for et par år siden blev afholdt på bl.a. Københavns Universitet en dag i januar, blev ligeledes et godt sted for forskere og praktikere at mødes og udveksle forskningsresultater og praksiserfaringer.

Forfatterbiografier

Jan Tønnesvang, Aarhus Universitet

 

Jan Tønnesvang er cand.psych., ph.d. og professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet

 

Bo Møhl, Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet

Bo Møhl er cand.mag. & cand.psych. og er ansat som ledende psykolog på Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet og medlem af redaktionen af Psyke & Logos

Peter Berliner, Aarhus Universitet

Peter Berliner er professor i social læring og udvikling ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Publiceret
2013-12-01
Citation/Eksport
Tønnesvang, J., Møhl, B., & Berliner, P. (2013). PSYKOLOGIENS DIVERSITET – INDLEDNING. Psyke & Logos, 34(2), 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/16621