Epigenetik og udviklingstransaktioner i den tidlige tilknytningsrelation

Forfattere

  • Emilie Sloth Grønbæk
  • Dion Sommer

Nøgleord:

Epigenetik, Udviklingstransaktioner, Tilknytning

Resumé

Epigenetiske processer bliver i stigende grad anerkendt for deres betydning for menneskets udvikling. Fx hvordan tidlige livsbegivenheder kan få langvarige konsekvenser for neurobiologisk udvikling og adfærd. Epigenetikken medtænkes stadigt oftere i forståelsen af udviklingen af sygdom og psykopatologi. Men epigenetikken kobles også til den normative udvikling. Her tillægges tilknytningsrelationen mellem barn og omsorgsperson stor betydning for barnets udvikling igennem livsforløbet. Med afsæt i uddrag fra Thomsen (2018) vil vi sammenkoble epigenetikkens og tilknytningsrelationens betydning for barnets psykologiske udvikling med udgangspunkt i det relativt nye paradigme, udviklingsvidenskab (developmental science). Forståelsen af psykologisk udvikling udvides til at omfatte tre niveauer af epigenetiske transaktioner i den tidlige tilknytningsrelation: 1) prænatalt – i fostertilstanden, 2) postnatalt – i tilknytningsrelationen og 3) inter- og transgenerationelt – på tværs af generationer.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Sloth Grønbæk, E., & Sommer, D. (2019). Epigenetik og udviklingstransaktioner i den tidlige tilknytningsrelation. Psyke & Logos, 40(2), 189–207. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117818