Hvornår måler vi Theory of Mind hos unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser?

Forfattere

  • Cathriona Cantino

Nøgleord:

Theory of Mind, Autismespektrumforstyrrelser

Resumé

Der er bred enighed om, at Theory of Mind (ToM) er den underliggende kognitive funktion, der har størst betydning for (a) typisk social adfærd hos mennesker med autismespektrumforstyrrelser (ASF). I en lang årrække har der været fokus på og forskning omkring, hvordan ToM-funktionen bedst testes hos autistiske børn. De senere år er der imidlertid også kommet bemærkelsesværdige mængder af forskning inden for ungdoms- og voksenlivet, men der er fortsat store metodiske problemer, der betyder, at: 1) de socialkognitive dysfunktioner i testsammenhæng på ingen måde kan måle sig med de vanskeligheder, der ses i det virkelige liv, 2) de kognitive vanskeligheder i testsituationer ikke alene kan forklare kernesymptomerne på ASF, samt at 3) ToM-testene er svære at anvende i klinisk praksis. I denne artikel vil jeg give en kort historisk introduktion til ToM inden for autismeområdet. Jeg vil herefter præsentere noget af den nyeste forskning, der vedrører unge og voksne med ASF, og jeg vil slutteligt diskutere, hvilke test vi i Danmark bør anvende fremadrettet til at undersøge Theory of Mind-funktionen hos mennesker med ASF – både i forskning og i klinisk praksis.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Cantino, C. (2019). Hvornår måler vi Theory of Mind hos unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser?. Psyke & Logos, 40(2), 155–168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117814