Psykisk sygdom og socialkognitive vanskeligheder

Forfattere

  • Vibeke Bliksted
  • Nicolai Ladegaard
  • Klaus Bærentsen

Nøgleord:

Socialkognitive vanskeligheder, Psykisk sygdom, Autismespektrumforstyrrelser, Skizofreni

Resumé

I de senere år er der kommet et øget fokus på såkaldte socialkognitive vanskeligheder hos patienter med psykiatriske lidelser (Cotter et al., 2018). Social kognition handler om de komplekse færdigheder, som mennesker anvender, når de interagerer med hinanden. Det drejer sig for eksempel om forståelsen af andre menneskers sindstilstand, ønsker og behov samt en forståelse af, at andre mennesker ikke nødvendigvis tænker og føler det samme, som man selv gør. Social kognition er et stort og omfattende felt, og det er derfor af stor interesse at undersøge, hvilke områder der især kan give udfordringer hos mennesker med svær psykisk sygdom. Fokus for dette temanummer er en beskrivelse af de socialkognitive vanskeligheder, som kan være til stede hos mennesker med forskellige former for svær psykisk sygdom, særligt autismespektrumlidelser og skizofreni, samt de metoder, som kan anvendes ved undersøgelse af vanskelighedernes art og omfang.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Bliksted, V., Ladegaard, N., & Bærentsen, K. (2019). Psykisk sygdom og socialkognitive vanskeligheder. Psyke & Logos, 40(2), 5–11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117803