Lese- og skriveprosessering og dysleksi

  • Frøydis Morken
Nøgleord: læsning, dysleksi, læseprocessering, skriveprocessering

Resumé

Artikkelen gir en bred teoretisk gjennomgang av fenomenet dysleksi, sett fra symptomnivå, kognitivt nivå, biologisk nivå og miljønivå ut fra et multifaktorielt perspektiv. Videre diskuterer den hvordan lese- og skriveprosessen kan sees som sammensatt av flere kognitive delprosesser, og hvordan en slik forståelse kan bidra til å forklare at barn og voksne med dysleksi viser ulike vanskeprofiler. Artikkelen fremhever også viktigheten av å alltid ta utviklingsaspektet med i betraktning, om det er på teoretisk nivå eller i mer praktisk-pedagogisk sammenheng ved utredning og intervensjon. I videreførelsen av dette diskuteres det såkalte dysleksiparadokset, nemlig at mange barn med dysleksi i dag identifiseres så seint i utviklingsløpet at det optimale vinduet for intervensjon er passert, selv om det finnes instrumenter for tidlig vurdering av risiko. Det konkluderes med å understreke behovet for en vurdering av risiko for dysleksi allerede i barnehagealder, men at dette kan og må gjøres på en måte som ikke er belastende for barna.

Publiceret
2019-02-11
Citation/Eksport
Morken, F. (2019). Lese- og skriveprosessering og dysleksi. Psyke & Logos, 39(2), 97-113. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112417