At kuratere en antropocæn sensibilitet

Forfattere

  • Joachim Aagaard Friis
  • Ida Schyum

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v19i35.130637

Resumé

I denne artikel undersøger vi, hvordan det antropocæne som koncept kan bruges som en rammesætning for kuratering af stedsspecifik kunst. Med udgangspunkt i kurateringsprocessen under udstillingen Human/Non-human på Roskilde Festival 2017 fremlægger vi, hvordan begrebet det antropocæne ændrer kuratorens æstetiske og epistemologiske praksis gennem et fokus på det ikke-menneskelige og en omdefinering af skillet mellem natur og kultur.

Referencer

Anthropocene Working Group. 2019. “Results of binding vote by AWG”, International Commission on Stratigraphy. Tilgået 22.11.2021. https://web.archive.org/web/20190605091924/http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/

Arnfred, A. J., 2019. “Den forskende kunstudstilling: Kuratoriske greb og metoder i et tværvidenskabeligt felt”, Nordisk Museologi, bind 26, nr. 2, 1, s. 5-23. https://journals.uio.no/museolog/article/view/7493/6818. Tilgået 08.08.2021.

​​Bakhtin, M., Rabelais and His World, 1968 [1965], overs. Hélène Iswolsky, Cambridge, Mass.: MIT Press.

Crutzen, Paul J. and Eugene F. Stoermer. 2000. “The ‘Anthropocene.’” Global Change Newsletter 41: 17–18.

Davis, H. og Turpin, E. 2015. “Art & Death: Lives Between the Fifth Assessment & the Sixth Extinction” in: Art in the Anthropocene. I: Davis, H. og Turpin (red.), E. London: Open Humanities Press, s. 1-31.

Fischer-Lichte, E., 2008. “Interweaving Cultures in Performance: Different States of Being In-Between.” New Theatre Quarterly 25, s. 391-401.

Fischer-Lichte, E., 2005. Theatre, sacrifice, ritual: exploring forms of political theatre, London: Routledge.

Gennep, Arnold van. 1960. The rites of passage. Chicago: University of Chicago Press.

Haraway, D. 2016. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Durham, London: Duke University Press.

Haraway, D. og Kenney, M. 2015. “Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene”. I: Art in the

Anthropocene, Davis, H. & Turpin (red.), E. London: Open Humanities Press, s. 255-271.

Latour, B. 1991. We have never been modern, Massachusetts: Havard University Press.

Latour, B. 2013. An inquiry into modern existence, Massachusetts: Havard University Press.

O’Doherty, B. 1986. Inside The White Cube: The Ideology of the Gallery Space, San Francisco: Lapis, 1986.

Turner, V. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, London; New York: Routledge.

Turner, V. 1982. “Liminal to liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology” in: From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, NY: Performing Arts Journal Publications.

Downloads

Publiceret

2022-02-01

Citation/Eksport

Aagaard Friis , J. ., & Schyum, I. . (2022). At kuratere en antropocæn sensibilitet. Peripeti, 19(35), 125–138. https://doi.org/10.7146/peri.v19i35.130637

Nummer

Sektion

Temaartikler