Teaterteksten som metaforisk struktur

Forfattere

  • Peter Elung-Jensen

Nøgleord:

teatertekst, metafor, Astrid Saalbach, Bertolt Brecht, Henrik Ibsen, Samuel Beckett

Resumé

In his analysis of four different modern playwrights, Peter Elung-Jensen writes about the metaphorical structure. In doing so, he brings the question of poetics to the foreground.

Referencer

Aristoteles: Aristoteles skrift om digtekunsten v. P. Helms, Arnold Busck 1958
Beckett, S.: Vi venter på Godot, oversat af Chr. Ludvigsen, Arena 1963
Brecht, B.: Det tredje riges frygt og elendighed, på dansk ved Ivan Malinovski, Gyl. 1957
Brecht, B.: Om Tidens Teater, v. H. Engberg, Gyldendal 1960
la Cour, P.: Fragmenter af en dagbog, Gyldendal 1993 (1948)
Eliot, T.S.: Selected prose, by J. Hayward, Penguin Books, 1958 (1953)
Elung-Jensen, P.: Spillevende dramatik og teater, systime 1995
Elung-Jensen, P.: Drama Magi, Undertekst 2004
Fjord Jensen, Joh.: Den ny kritik, Berlingske 1962
Ibsen, H.: Et dukkehjem, Dansklærerforeningen, 10. oplag, 2.udg. 1988
Jacobsen, E.: De psykiske grundprocesser, Berlingske 1968
Jensen, J. P., Rattleff, J.: Perception – nogle synspunkter, Munksgaard 1971
Møller Kristensen, Sv.: Digtningens teori, Kbh. 1958
Saalbach, A.: Aske til aske, støv til støv, Munksgaard 1998
Stanislavskij, K.: Skuespillerens ydre teknik, Arnold Busck 1951
Wellek, R., Warren, A.: Theory and Literature, 1949

Downloads

Publiceret

2021-06-08

Citation/Eksport

Elung-Jensen, P. (2021). Teaterteksten som metaforisk struktur. Peripeti, 4(8), 65–76. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110157

Nummer

Sektion

Klassiske og moderne teatertekster