Une flamme si noir

Historier om rationalitet fortalt i to Fædra-tekster.

Forfattere

  • Janek Szatkowski

Nøgleord:

Euripides' Hippolytos, Racines Phèdre, dramatiske rationalitetsprincipper, fiktionslag i drama, myte og moral

Resumé

Janek Szatkowski methodically examines the relationship between Euripides’ Hippolytos and Racine’s Phèdre, and unearths a significant difference in the principle of rationality that governs the works.

Referencer

1—Luhmann, Niklas: Sociale Systemer. Reitzel, København 2000 (opr. 1984). Se side 302 ff.
2—Luhmann, Niklas: Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990, p. 494f.
3—Luhmann, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. Carl-Auer, Heidelberg, 2002, p.185. Oversættelse JSz.
4—Toulmin,Stephen: Return to Reason Harvard UP, Cambridge, MA, 2001.
5—Aristoteles: Poetikken (Oversat af Poul Helms) Reitzel, København, 1993 (1958), side 33, 13. kapitel. »…og selvom Euripides måske i andre henseender ikke har held med opbygningen, så synes han dog at være den tragisk stærkest virkende af digterne«
6—Behler, E.: »Nineteenth-century damnation of Euripides«. In: Greek Roman and Byzantine Studies, 27, 1986, p. 335-367)
7—Schlegel, August W.: »Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d’Euridipe«. Artiklen kan være svær at finde, men er tilgænglig på http://repositories.cdlib.org/ucbclassics/cp. i en digital version ved Matronarde, Donald J. 2006.
8—Frye, Northrop: Anatomy of Criticism Princeton UP, Princeton and Oxford, 1957 (2000).

9—Euripides: Hippolytos. Oversættelse Per Krarup og Karl Nielsen efter P. Østerbyes norske udgave. I Græsk Drama, Bind 4, Gyldendals Verdenslitteratur, 1967, p. 133. Alle citater henviser til denne tekst.
10—Se hertil Lehmann, Niels: »Du er mig alt for vis« in: Andersen, E. og Kjølner, T(red.) Teaterlæsninger (Aktuelle teaterproblemer 44, Århus 2000, p. 58-93).
11—Davidson, James N. Courtesans and Fishcakes: The consuming Passions of Classical Athens. St. Martin’s New York, 1998.
12—Plato: Charmides. Oversat af Rosamond Kent Sprague. Hackett, Indianapolis, 1992.
13—Rademaker,A. Sophrosyne and the Rhetoric of Self-Restraint. Polysemy & Persuasive Use of an Ancient Greek Value Term. Brill, Leiden and Boston, 2005.
14—Euripides: Hippolytos, vers 925-931.
15—Sayer, John: Jean Racine. Life and Legend. Peter Lang, Bern 2006.
16—Freytag, Gustav: Die Technik des Dramas [1863] (Autoren Haus, Berlin 2003, p. 95ff.).
17—Der kan fortælles en lang og ganske interessant historie om, hvordan denne model er blevet udbredt. I Norden via bl.a. den svenske dramaturg Ola Olssons import af amerikanske play-writing
teorier til film- og tv-miljøer i 1970’erne. En beretning om hvordan den kendte kurve – så vidt jeg har kunnet lede min frem til – første gang præsenteres hos Brander Matthews i 1906.
18—Fra Racines Forord til Phèdre, ibid p.180.
19—Se fx: Rohou, Jean: Jean Racine. Fayard, Paris 1992.
20—Campbell, John: Questioning Racinian Tragedy (University of North Carolina, North Carolina 2005). Her viser Campbell med omfattende litteraturhenvisninger til en sådan konstrueret Racine-tradition. Hans eget modspil er at stille spørgsmål ved, hvor entydigt man kan læse Racine, og hvordan plotkonstruktionen ofte undervurderes.

Downloads

Publiceret

2021-06-08

Citation/Eksport

Szatkowski, J. (2021). Une flamme si noir: Historier om rationalitet fortalt i to Fædra-tekster. Peripeti, 4(8), 41–64. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/110156

Nummer

Sektion

Klassiske og moderne teatertekster