Teatret: medialitet, udsigelse

- og hamlet

Forfattere

  • Morten Kyndrup

Nøgleord:

Udsigelsesanalyse Teatrets medialitet Differensrum Hamlet Reaktualiseringspotentiale

Referencer

Benveniste, Émile. 1966/74. Problèmes de linguistique générale I-II. Paris: Gallimard.
Bruhn, Jørgen. 2010. Heteromedialitet, Kritik 198, 2010. Kbh.: Gyldendal.
Elleström, Lars 2010 The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations Media Borders, Multimodality and Intermediality, ed.:Lars Elleström. Houndmills: Palgrave Macmillan.Foucault, Michel. 1969. L’archéologie du savoir. Paris: Gallimard.
Goodman, Nelson. 1972: Problems and Projects. Indianapolis: Bobbs-Merill.
Greimas, A.J. 1988. Semiotik. Sprogteoretisk ordbog.
Af A.J.Greimas og Joseph Courtès. Dansk red. Per Aage Brandt og Ole Davidsen, p. 279f. (Århus; Aarhus Universitetsforlag 1988).
Kittler, Friedrich . 1995. Aufschreibesysteme 1800/1900 . München: Fink.
Kittler, Friedrich. 2002. Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999. Berlin: Merve.
Kyndrup, Morten. 1998. Riften og Sløret. Essays over kunstens betingelser. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Kyndrup, Morten. 2003. Kunstværk og udsigelse (ACTS 18). Aarhus: Aarhus Universitet.
Kyndrup, Morten. 2005. Art Theory Versus Aesthetics. The Story of a Marriage and its Decline and Fall, Perspectives on Aesthetics, Art and Culture, ed. by Claes Entzenberg and Simo Säätela. Sthm.: Thales.
Kyndrup, Morten. 2008. Den æstetiske relation. Sanseoplevelsen mellem kunst, videnskab og filosofi. København: Gyldendal.
Kyndrup, Morten. 2011. Mediality and Literature – Literature versus Literature, in Alber, Jan, Stefan Iversen, Louise Brix Jacobsen, Rikke Andersen Kraglund, Henrik Skov Nielsen, and Camilla Møhring Reestorff (eds.). 2011. Why Study Literature?. Århus: Aarhus University Press (forthcoming).
Lund, Jacob og Mads Thygesen (red.). 2009. Kunstværk og udsigelse. Århus: Akademiet for æstetikfaglig forskeruddannelse.
Lund Pedersen, Jacob. 2008. Den subjektive rest: Udsigelse og (de)subjektivering i kunst og teori, Århus: Aarhus Universitetsforlag.
Nølke, Henning. 2009. Fransk udsigelseslingvistik. In Lund, Jacob og Mads Thygesen (red.). 2009 Birkelund, Merete, Maj-Britt Mosegaard-Hansen,
Coco Norén (eds.). 2008. L’énonciation dans tous ses états. Mélanges offerts à Henning Nølke a l’occasion de ses soixante ans. Bern : Peter Lang Thygesen, Mads. 2008. Dialogue/End of Dialogue.
Udsigelse i ny europæisk dramatik. Upubl. ph.d.-afhandling. Århus: Aarhus Universitet.
Vandsø Aremark, Anette 2010. Musik og udsigelse. Upubl. ph,d.-afhandling. Århus: Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2010-01-01

Citation/Eksport

Kyndrup, M. (2010). Teatret: medialitet, udsigelse: - og hamlet. Peripeti, 7(14), 117–124. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/108103