Meddelelser

Temanummer om Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)


I 2019 er det 10 år siden Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) blev indført i Danmark. I den forbindelse inviterer NTIK bidrag til et temanummer om BFI, bibliometri og forskningsevaluering.

 BFI er en publikationsbaseret indikator, der måler de danske universiteters forskningsaktivitet på antallet af bestemte typer publikationer. Indikatoren fungerer som en del af den performancebaserede model, der fordeler basismidler til samme universiteter. Indikatoren belønner forskning, der bliver publiceret i nationale og internationale, anerkendte publiceringskanaler. De danske universiteters forskningspublikationer høstes årligt og tildeles BFI-points bagudrettet. Den årlige høst er baseret på universiteternes egne forskningsregistreringer.

Vi søger bidrag på dansk, norsk, svensk eller engelsk, der for eksempel kan tematisere:

 • Effekterne af performancebaserede systemer til fordeling af forskningsmidler
 • Forholdet mellem forskningskvalitet og forskningsaktivitet
 • Konstitutive evalueringseffekter
 • Universiteternes interne brug af BFI
 • Udfordringer i forhold til registrering og optælling af publikationer
 • Kvalitetssikring af autoritetslister
 • Fraktionering vs. Incitament for tværinstitutionelt forskningssamarbejde
 • BFI’s effekt på dansksproget forskning
 • Alternative forskningsindikatorer

Redaktører: Jeppe Nicolaisen og Jesper W. Schneider

Deadlines:

 • Abstracts: 15. januar, 2019 (sendes til jep.nic@hum.ku.dk)
 • Accept af abstracts: 1. februar, 2019
 • Artikler: 15. maj, 2019 (alle artikler sendes i double-blind review)
 • Publicering: Ultimo 2019
 • Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

  2020-02-11

  Temanummeret er dedikeret til kritiske og æstetiske samtaler om koloniale arkiver i kølvandet på digitaliseringen. Temanummeret tager udgangspunkt i digitaliseringen af de danske koloniale arkiver og samler artikler, essays og kunstneriske bidrag, der undersøger og diskuterer de forskellige materialiteter i arkiverne, samtidig med at de peger på behovet for at genintegrere de infrastrukturer, der er bedst egnet til at dele digital kulturarv.

  Dette temanummer er desuden det sidste nummer der udgives under navnet NTIK. Tidsskriftet skifter nu navn og redaktion. Den nye redaktion består af institutter/afdelinger på følgende universiteter København - Oslo Met – Lund – Linnéuniversitetet - Högskolan i Borås – Uppsala & Umeå. Den nye hovedredaktør bliver Lisa Engström fra Lunds Universitet.

  Tidsskriftets nye navn bliver Nordic Journal of Library and Information Studies (NJLIS). Det nye tidsskrift vil fremover være at finde på www.tidsskrift.dk/njlis Den nye hjemmeside er ikke etableret endnu, men når vi kommer så langt vil vi her på siden beskrive hvordan man kan følge med i artiklerne fremover.

  Tak for nu, og god læselyst!
  Nanna Kann-Rasmussen

  Læs mere om Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.
 • Velkommen til det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

  2019-08-28

  Velkommen til det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. I dette nummer bringer vi 3 fagfællebedømte forskningsartikler og 1 anmeldelse.

  Den første forskningsartikel Billedindeksering og sociale medier er skrevet af Susanne Ørnager og Håkon Lund. Artiklen behandler, på baggrund af en litteraturanalyse, hvordan fremkomsten af sociale (billed)medier har påvirket informationsvidenskabelig forskning indenfor billedindeksering og genfinding. Artiklen konkluderer, at selvom der er sket en markant udvikling i udberedelsen af billeder på sociale medier, har forskningen ikke i samme omfang fulgt med. Dog peger artiklen på, at emner som crowdsourcing og tagging har fundet vej til forskningslitteraturen. Artiklen peger derudover på de muligheder som store billedsamlinger kan have i forhold til at give forskere nye testbeds til at forbedre eller afprøve forskningshypoteser på en skala, der ikke har været mulig før.

  Den næste forskningsartikel, som er skrevet af Jan Foght Mikkelsen omhandler fænomenet autokommunikation.  Artiklen undersøger fænomenet autokommunikation som en speciel form for kommunikation ved at angive dets specifikke tekstmæssige træk og dets funktion for afsenderen: at stimulere selvtilliden og bekræfte identiteten. Artiklen skelner mellem en ureflekteret autokommunikation og en planlagt og strategisk anvendelse af autokommunikation. Envidere viser artiklen hvordan man kan identificere autokommunikation når denne altid optræder som et potentiale indfoldet i en anden slags kommunikation. Artiklen illustrerer pointen vha. analyse af en række korte tekster af forskellig karakter.

  Den sidste forskningsartikel er skrevet af Lotta Bergman. Artiklen bærer titlen Forskningscirkeln som resurs för utveckling av bibliotekariers läsfrämjande verksamhet. Artiklen undersøger processer og resultater  vedrørerende to "forskningscirkler", hvor svenske bibliotekarer reflekterede over og udforskede forskellige muligheder for læsefremme og litteraturformilingspraksis. Artiklen kaster lys over hvordan forskningscirklerne blev brugt som kompetenceudvikling og hvad deres potentiale  kan være for bibliotekarer.

  Ud over de tre forskningsartikler kan man i dette nummer læse en anmeldelse af Anne Scott Sørensen og Hjørdis Brandrup Kortbeks bog DELTAGELSE som kunst- og kulturformidling. 

  God læselyst.

  Nanna Kann-Rasmussen, redaktør
  Lektor Ph.d.
  Københavns Universitet, Institut for informationsstudier

  Læs mere om Velkommen til det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.
 • Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

  2018-12-19

  I år har bibliotekaruddannelsen i Danmark 100 års jubilæum. I september 1918 åbnedes dørene således for den første længerevarende uddannelse af bibliotekarer Med udgangspunkt i dette jubilæum, har vi valgt at lade dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling handle om forskellige perspektiver på kompetencebehov og -udvikling inden for biblioteksfeltet. Da udviklingen har mange paralleller de nordiske lande imellem, er det ganske oplagt også at lade forskellige nordiske perspektiver bidrage til den mosaik, der i sagens natur aldrig kan blive fuldstændig, men dog vil kunne berøre væsentlige aspekter ved bibliotekarers og andre biblioteksmedarbejderes kompetencer i det 21. århundrede.

  Temanummeret er redigeret af Laura Skouvig (Københavns Universitet), Åse Hedemark (Uppsala Universitet) og Henrik Jochumsen (Københavns Universitet)

   God læselyst

   Nanna Kann-Rasmussen Lektor, Ph.d

  Leder af Center for Kulturpolitiske Studier

  Redaktør for Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling www.tidsskrift.dk/ntik

  Institut for Informationsstudier (INF)
  Københavns Universitet
  Søndre Campus, bygn. 4A
  Njalsgade 76
  København S

  Læs mere om Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.
 • Nyt temanummer

  2018-12-03

  Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. I temanummeret har vi fokus på artikler om makerspaces, makers og maker-bevægelsen. Makerspaces er hjemsteder for kreativ produktion, der fremmer fysiske såvel som digitale aktiviteter, informationsdeling og interaktion med materialer, processer og ideer. Derfor er makerspaces vigtige for designprocesser i lokalsamfund, kulturinstitutioner, ngo'er, private virksomheder mv. I disse år er der en interesse for at fremme forskningen inden for makespaces. Dette temanummer er et udtryk for denne interesse. Fokus i artiklerne er på de drivkræfter der former konstruktionen af makerspaces, makers og makerbevægelsen.

   Temanummeret er redigeret at Trine Schreiber, Haakon Lund, Pernille Bjørn og Maria Menendez Blanco

   God fornøjelse.

  Læs mere om Nyt temanummer
 • Nyt nummer af NTIK: SKAM

  2017-11-28

  Vi er stolte af at præsentere et dobbeltnummer af NTIK om mediefænomenet SKAM.

  Tidsskriftet er et katalog med femten forskellige vinkler på serien fra mindst lige så mange faglige og teoretiske ståsteder - herunder sprogvidenskabelige, juridiske, kulturpolitiske, queer teoretiske, urbanitetsteoretiske, medievidenskabelige, kulturteoretiske og musikvidenskabelige perspektiver. Her bliver vi klogere på en række videnskabelige tilgange, som det er muligt at anlægge på serien, og det bliver tydeligt, hvor mange fagdiscipliner serien har talt ind i. 

  Temanummeret giver dels et indblik i, hvordan bidragsyderne oplevede serien, mens den kørte første gang, og hvordan de genkender deres respektive forskningsfelter i serien, dels begynder det at stille metodiske spørgsmål til, hvordan vi nu - efter seriens afslutning - kan forholde os retrospektivt til dette mange-facetterede fænomen.

  Diskussionerne som temanummeret tager op fortsætter. Derfor er vi glade for også at kunne annoncere at vi i samarbejde med Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde vil afholde et lanceringsarrangement på Schæffergården torsdag d. 8. februar kl. 17. Følg med her på siden for yderligere information ved at abonnere på vores meddelelser.

   

  God læselyst

  Pia Quist, Kristin Veel & Nanna Kann-Rasmussen

  Læs mere om Nyt nummer af NTIK: SKAM
 • A New Special Issue on: Makerspace, culture and design

  2017-11-24

  Issue editors: Trine Schreiber, trine.schreiber@hum.ku.dk (to whom abstracts should be submitted); Kjetil Sandvik, sandvik@hum.ku.dk; Pernille Bjørn, pernille.bjorn@di.ku.dk; Maria Menendez Blanco, maria.mb@di.ku.dk; Haakon Lund, hl@hum.ku.dk 

  Deadlines:

  - Submission of abstract (200-250 words max): January 15, 2018

  - Accept of abstract: February 1, 2018

  - Submission of articles (6.000-8.000 words max): April 15, 2018

  - Publication: September 2018

  Practical information: The call invites proposals in both English and the Scandinavian languages.

  Læs mere om A New Special Issue on: Makerspace, culture and design
 • Velkommen til et nyt Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

  2017-11-22

  I hele 2017 har redaktionen arbejdet med at omlægge tidsskriftet til open access og vi er derfor stolte af at kunne præsentere første nummer her på tidsskrift.dk.

  Nr. 1/2017 er et temanummer, som er redigeret af Thessa Jensen fra Ålborg Universitet og Henriette Roued-Cunliffe fra Københavns Universitet har fået titlen Researching Internet Content.

  Vi håber at I som har fulgt med i vores papirudgave, eller på vores gamle hjemmeside også vil følge med her. For at få besked når der kommer et nyt tidsskrift, nyt Call for Papers eller andre nyheder, skal I under linket ”abonnér” tilmelde jer her på siden.

  På vegne af den fasteredaktion og de to gæsteredaktører ønsker jeg: God Læselyst!

   Nanna Kann-Rasmussen (ansvarshavende redaktør)

  Læs mere om Velkommen til et nyt Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.