Temanummer om roller og kompetencer i biblioteksfeltet

2017-11-30

I 2018 har bibliotekaruddannelsen i Danmark 100 års jubilæum. Dette ønsker vi at fejre med temanummer, der sætter fokus på bibliotekarens rolle i de nordiske lande og de forskellige kompetencer, der i dag er nødvendige for at kunne agere i biblioteksfeltet.  


Da de første biblioteksuddannelser i Norden blev etableret, var centrale kompetencer for bibliotekaren bl.a. viden om bøgernes og bibliotekernes historie og viden om bøgernes anskaffelse, udlån og brug. Det var kompetencer, der modsvarende datidens forestillinger om moderne biblioteker og et moderne samfunds behov. På samme måde var det bibliotekarens grundlæggende rolle at fungere som den autoritet, der, i kraft af sin uddannelse og kulturelle kapital, kunne bestemme, hvordan biblioteket skulle tilrettelægges, og hvilke materialer, der var egnede for biblioteket. Biblioteket anno 2018 er ikke en samling af bøger, men et videns- og kulturhus, hvor borgerne har mulighed for at opleve, lære, møde hinanden og selv være skabende. Denne udvikling relaterer sig ikke alene til folkebiblioteker men afspejles også i andre bibliotekstyper, hvor nye formidlingsformer og nye måder at tilrettelægge biblioteksrummet sætter sit præg.

 

På denne baggrund har bibliotekarens rolle også ændret sig markant. Tidligere tiders mere autoritære udgangspunkt er i dag erstattet af brugerorientering, respekt for mangfoldighed og en stadig søgen efter institutionens identitet og legitimitet. På lignende vis får andre og nye kompetencer betydning. Det kan f.eks. handle om digitale, relationelle, didaktiske, og performative kompetencer eller om kompetencer i forhold til omverdensforståelse. Det er kompetencer, der ofte bliver betegnet som ”metakompetencer”, og som ikke er helt så enkle at afgrænse og definere som de mere klassiske.

 

I flere nordiske lande er man, inden for de seneste år, begyndt at ansætte stadig flere medarbejdere med anden faglig baggrund end bibliotekarisk på bibliotekerne, og det betyder, at det nu måske er mere hensigtsmæssigt at tale om ”biblioteksprofessionelle” eller ”biblioteksformidlere” end om bibliotekarer i klassisk forstand, når man beskæftiger sig med biblioteksfeltet. I sig selv fortæller denne udvikling om en væsentlig bevægelse i forhold til roller og kompetencer inden for feltet.

 

Til dette temanummer søger vi bidrag, der kan belyse den udvikling, der i dag præger biblioteksfeltet i forhold til roller og kompetencer. Vi søger i særlig grad bidrag, der kan tematisere:

  • Aspekter ved den aktuelle udvikling i biblioteksfeltet, der har betydning for roller og kompetencer
  • Udviklingen fra bibliotekar til biblioteksformidler
  • Uddannelsesmæssige udfordringer i relation til den aktuelle udvikling i biblioteksfeltet.
  • Behov for forskning i relation til den aktuelle udvikling i biblioteksfeltet

Abstract skal være redaktionen i hænde senest den 1. februar 2018, og deadline for færdige artikler er 1. juni 2018. Artikler udsendes herefter til double blind review.

Abstract sendes til redaktionen på hjo@hum.ku.dk

Temanummerets redaktører

Åse Hedemark, Laura Skouvig og Henrik Jochumsen